iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

استاندارد آموزشی « پرورش شتر مرغ »

تاریخ : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۶

جهت دریافت نسخه pdf اینجا را کیلیک کنید مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی : الف – هدف : مهارت آموزی و ارتقاء سطح فراگیران در زمینه پرورش شتر مرغ مرغ ب   – شرایط ویژه فراگیران :– میزان تحصیلات : دانش آموختگان رشته های علوم دامی  تبصره – شرکت دانش آموختگان سایر رشته های کشاورزی با […]


استاندارد آموزشی مدیریت جامع پسماندهای کشاورزی « تولید کمپوست »

تاریخ : ۱۵ فروردین ۱۳۸۵

استاندارد آموزشی مدیریت جامع پسماندهای کشاورزی « تولید کمپوست » مشخصات و ویژگیهای آموزشی : الف – شرایط ویژه فراگیران دوره :– میزان تحصیلات : دانش آموختگان رشته های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ب  – ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره :۱- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای کشاورزی، منابع طبیعی […]


استاندارد آموزشی کارشناسان رسمی « گرایش دامپروری»

تاریخ : ۱۵ فروردین ۱۳۸۵

استاندارد آموزشی کارشناسان رسمی « گرایش دامپروری»


استاندارد آموزشی کارشناسان رسمی « گرایش منابع طبیعی»

تاریخ : ۱۵ فروردین ۱۳۸۵

استاندارد آموزشی کارشناسان رسمی « گرایش منابع طبیعی»  مقدمه : به منظور نظام دهی به ساختار آموزشهای کوتاه مدت کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره گیری از این آموزشها در عرصه فعالیت های آنان، مقوله تدوین عناوین، اهداف و محتوای دوره های آموزشی کارشناسان رسمی به مثابه یک ضرورت جدی مورد […]


استاندارد آموزشی ماهی سردآبی

تاریخ : ۱۰ اسفند ۱۳۸۴

استاندارد آموزشی ماهی سردآبی معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی    بهار – ۸۴ مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی: الف) شرایط ویژه فراگیران دوره:– میزان تحصیلات: دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعیب) ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره:۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای شیلات با حداقل پنج سال سابقه کار عملی و […]


استاندارد آموزشی اصول طراحی واحداث فضای سبز

تاریخ : ۱۰ اسفند ۱۳۸۴

استاندارد آموزشی اصول طراحی واحداث فضای سبز معاونت آموزش، فنی و پژوهشی                  بهار – ۸۴ مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی:الف) شرایط ویژه فراگیران دوره:دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ب) ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره:۱- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای باغبانی یا فضای سبز با حداقل پنج سال سابقه […]


استاندارد آموزشی کارشناسان رسمی «گرایش شیلات »

تاریخ : ۱۲ دی ۱۳۸۴

استاندارد آموزشی کارشناسان رسمی «گرایش شیلات » مقدمه : به منظور نظام دهی به ساختار آموزشهای کوتاه مدت کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره گیری از این آموزشها در عرصه فعالیت های آنان، مقوله تدوین عناوین، اهداف و محتوای دوره های آموزشی کارشناسان رسمی به مثابه یک ضرورت جدی مورد […]


استاندارد آموزشی « پرورش ماهیان گرم آبی»

تاریخ : ۱۱ دی ۱۳۸۴

Download file مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی: الف) شرایط ویژه فراگیران دوره: – میزان تحصیلات: دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ب) ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره: ۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای شیلات با حداقل پنج سال سابقه کار عملی و تجربی در زمینه مربوط ۲- دارندگان مدرک […]


استاندارد آموزشی « کاشت چغندرقند »

تاریخ : ۲۲ شهریور ۱۳۸۴

Download file Microsoft Word Document مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی: الف) شرایط ویژه فراگیران دوره: – دانش آموختگان رشته¬های کشاورزی ب: ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره: ۱- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای زراعت با حداقل پنج سال سابقه کار عملی و تجربی در زمینه مربوط ۲- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی زراعت […]


استاندارد آموزشی اصول طراحی و احداث فضای سبز

تاریخ : ۲۲ شهریور ۱۳۸۴

Download file Microsoft Word Document مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی: الف) شرایط ویژه فراگیران دوره: دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ب) ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره: ۱- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای باغبانی یا فضای سبز با حداقل پنج سال سابقه کار عملی و تجربی در زمینه مربوط […]


استاندارد آموزشی «کشت کلزا»

تاریخ : ۱۰ خرداد ۱۳۸۴

دریافت فایل تایپ شده در محیط Microsoft Word مشخصات و ویژگیهای آموزشی: الف) شرایط ویژه فراگیران دوره: – میزان تحصیلات: دانش آموختگان رشته¬های کشاورزی و منابع طبیعی ب: ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره: ۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای زراعت با حداقل پنج سال سابقه کار عملی و تجربی در زمینه […]


استاندارد آموزشی « کشت و فرآوری پسته »

تاریخ : ۱۷ فروردین ۱۳۸۴

Microsoft Word Document دریافت فایل مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی : الف – شرایط ویژه فراگیران دوره : – میزان تحصیلات : دانش آموختگان رشته های کشاورزی , منابع طبیعی ب – ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره : ۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای باغبانی با حداقل پنج سال سابقه کار […]


استاندارد آموزشی موکاری

تاریخ : ۱۷ فروردین ۱۳۸۴

Microsoft Word Document دریافت فایل مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی: الف- شرایط ویژه فراگیران دوره: – میزان تحصیلات: دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ب- ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره: ۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای باغبانی با حداقل پنج سال سابقه کار عملی و تجربی در زمینه مربوط […]


استاندارد آموزشی « کشت گندم ( آبی و دیم ) »

تاریخ : ۱۷ فروردین ۱۳۸۴

«دریافت فایل ورد Microsoft Word» مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی : الف – شرایط ویژه فراگیران دوره : – میزان تحصیلات : دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ب – ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره : ۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای زراعت با حداقل پنج سال سابقه کار […]


استاندارد آموزشی « تولید و فرآوری خرما »

تاریخ : ۲۲ اسفند ۱۳۸۳

Download file مشخصات و ویژگیهای دوره آموزشی : الف – شرایط ویژه فراگیران دوره : – میزان تحصیلات : دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی ب – ویژگیهای مدرسان واجد شرایط تدریس در دوره : ۱- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای باغبانی با حداقل پنج سال سابقه کار عملی و تجربی […]