iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

سی و نهمین جلسه شورای مرکزی

تاریخ : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

پیرو دعوت نامه شماره ۹/۲۵۱۰/س/ن مورخ ۹/۵/۸۴ سی و نهمین جلسه شورای مرکزی رأس ساعت ۸ صبح مورخ ۲۷/۵/۸۴ با حضور اعضای شورای مرکزی با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم تشکیل گردید. در شروع جلسه آقای مهندس جلالی ضمن عرض خیر مقدم در خصوص برکات ماه پر فیض رجب سخنانی ایراد و تولد با […]


مصوبات شورای مرکزی سال ۸۳ ( گزارش)

تاریخ : ۲۴ مرداد ۱۳۸۴

۱- بررسی و تصویب اصلاح بند ۴ ماده ۳ و بند ۱ ماده ۹ اساسنامه صندوق تعاون و رفاه ۲- بررسی و تصویب اصلاحیه ماده ۲ و بند ۱ ماده ۴ اساسنامه صندوق مشترک استانها ۳- بررسی انتخاب اعضاء شورای آموزشی سازمان مرکزی ۴- بررسی و تصویب برگزاری همایش سراسری سازمان نظام مهندسی ۵- استماع […]


نحوه ارزیابی عملکرد برنامه سازمان

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

۱- درخصوص موارد بند ۱ شاخصهای ارزیابی عملکرد موارد ذیل اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت : الف – در رابطه با کمیته های رتبه بندی و صدور پروانه اشتغال مقرر شد علاوه بر تعداد اعضاء رتبه بندی شده ، تعداد پرونده بررسی شده براساس درصدی از اهداف پیش بینی شده برای استان در چارچوب […]


مصوبه جلسه مورخ ۳/۲/۸۳

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

۱- مبـالـغ مندرج در جدول مبلغ حداقل و حداکثر کار مناسب اشخاص حقوقی ( شرکتها و مؤسسات ) خدمات اجرائی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۳۳ آیین نامه احراز صلاحیت خـدمـات اجـرایـی ( پیمـانکـاری ) مصـوب جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۸۱ عینا” برای سال ۸۳ تائید می گردد. ۲- مبالغ مندرج در جدول مبلغ حداکثر […]


آموزش و ارتقاء توانمندی حرفه ای اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

در تمـام جـوامـع ، نظـام هـا و سـازمـانهـا تمایل وافر برای نیل به اهداف ، ضرورتی است انکار ناپذیر . خواسته ها تحت شرایط و با فراهم آمدن عواملی چند به « توانستن » و بعـد « شـدن » تبـدیـل می گردند که نقش عامل منابع انسانی در این میان بیش از هر عامل و […]


طرح ارتقاء سطح دانش و گسترش فنآوریهای نوین در بخش کشاورزی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

مقدمه : بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور با سهم ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۳ درصد از سهم اشتغال و ۲۵ درصد از صادرات غیر نفتی و تأمین کننده ۸۵ درصد موادغذائی مورد نیاز کشور و تأمین کننده ۹۰ درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی غذائی و کشاورزی با […]


طرح تشکیل سازمان ساماندهی تولید و عرضه محصولات کشاورزی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

مقدمه : ساماندهی تولید ، فرآوری و عرضه محصولات کشاورزی و هماهنگی بین زنجیره های مرتبط با آنها از اهمیت ویژه ای در بخش کشاورزی برخوردار و نقش قابل توجهی در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و توسعه بخش در ابعاد مختلف دارد . این موضوع بدون مشارکت فعال تشکلهای صنفی و تولیدی بصورت کامل […]


سیاستهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص نحوه حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

در اجرای بند ۱۱ ماده ۳ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیاست های سازمان در ارتباط با حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش از طریق تحقق موارد ذیل تعیین می گردد : ۱- تلاش در جهت انسجام و هماهنگی بین تشکلهای صنفی و تولیدی بخش با دستگاههای دولتی و غیر […]


سیاستها و راه کارهای اجرائی صندوق تعاون و رفاه

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

– تأمین و جذب اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز صندوق : ۱-۱- جذب سرمایه های اعضاء : حقیقی و حقوقی ۲-۱- جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها ، مؤسسات در غالب مشارکت های سرمایه گذاری ۳-۱- تأمین و جذب سرمایه فروش سهام صندوق تعاون و رفاه ۴-۱- استفاده و جذب منابع […]


ساماندهی اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

مقدمه : منـابـع انسـانـی مهمترین و اساسی ترین عامل در فرآیند توسعه هر بخش و جامعه می باشد . اگر عوامل مؤثر در توسعه را سرمایه ، فن آوری ، سیاست دولتها ، نیروی انسانی و….. بدانیم ، در واقع مدیریت این عوامل است که می تواند استفاده بهینه از آنها را ساماندهی و بهره […]


زمینه های تعامل سازمان با دستگاههای اجرائی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

با عنایت به اینکه در قانون تأسیس سازمان ، نمایندگان دستگاههای اجرائی ذیربط در شوراهای استانی و مرکزی حضور دارند و در ماده ۴ قانون همکاری و هماهنگی با دستگاههای اجرائی مرتبط با بخش کشاورزی تأکید شده است . لذا در راستای تعامل با دستگاههای اجرائی ، سیاستهای ذیل مورد توجه قرار می گیرد : […]


راه کارهای اطلاع رسانی و ارتباطات در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

رسانه ها : نحوه ارتباط و تعامل با صدا و سیما ، مطبوعـات ، خبرگزاریهـای داخلی ، سایت های خبری ۱- نحوه ارتباط رسانه های ملی : الف – از طریق معمول با تنظیم شماره های تماس ، نمابر و E.mail و ارسال خبرهای سازمانهای استان و سازمان مرکزی ب – از طریق رابطین فعال […]


دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی


تعریف خودکفائی

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

تعریف خودکفائی روند خودکفائی کشور و یا بعبارتی درجه تأمین نیازهای مصرفی و یا تقاضای مورد نیاز از منابع داخلی یکی از شاخصهای مهم سنجش کمی عرضه غذا در هر کشور است که بـرای هـر یک از محصولات از تقسیم میزان تولید به عرضه ( تولید به اضافه واردات منهای صادرات ) محصول محاسبه می […]


تأمین منابع مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

توجه به اهداف و وظایف قانونی سازمان ، با نگرش کاهش وابستگی منابع مالی سازمان به کمک‌های اعطایی دولت ، ضرورت ایجاد و تأمین منابع اعتباری کلان جهت تحقق تکالیف تعیین شده و اتخاذ شیوه‌های اجرایی مناسب برای احصاء آنها امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد . لذا با توجه به ماده ۳۸ قانون تأسیس سازمان […]