iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

مصوبه جلسه مورخ ۳/۲/۸۳

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

۱- مبـالـغ مندرج در جدول مبلغ حداقل و حداکثر کار مناسب اشخاص حقوقی ( شرکتها و مؤسسات ) خدمات اجرائی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۳۳ آیین نامه احراز صلاحیت خـدمـات اجـرایـی ( پیمـانکـاری ) مصـوب جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۸۱ عینا” برای سال ۸۳ تائید می گردد. ۲- مبالغ مندرج در جدول مبلغ حداکثر […]


آموزش و ارتقاء توانمندی حرفه ای اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

در تمـام جـوامـع ، نظـام هـا و سـازمـانهـا تمایل وافر برای نیل به اهداف ، ضرورتی است انکار ناپذیر . خواسته ها تحت شرایط و با فراهم آمدن عواملی چند به « توانستن » و بعـد « شـدن » تبـدیـل می گردند که نقش عامل منابع انسانی در این میان بیش از هر عامل و […]


طرح ارتقاء سطح دانش و گسترش فنآوریهای نوین در بخش کشاورزی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

مقدمه : بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور با سهم ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۲۳ درصد از سهم اشتغال و ۲۵ درصد از صادرات غیر نفتی و تأمین کننده ۸۵ درصد موادغذائی مورد نیاز کشور و تأمین کننده ۹۰ درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی غذائی و کشاورزی با […]


طرح تشکیل سازمان ساماندهی تولید و عرضه محصولات کشاورزی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

مقدمه : ساماندهی تولید ، فرآوری و عرضه محصولات کشاورزی و هماهنگی بین زنجیره های مرتبط با آنها از اهمیت ویژه ای در بخش کشاورزی برخوردار و نقش قابل توجهی در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و توسعه بخش در ابعاد مختلف دارد . این موضوع بدون مشارکت فعال تشکلهای صنفی و تولیدی بصورت کامل […]


سیاستهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص نحوه حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

در اجرای بند ۱۱ ماده ۳ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیاست های سازمان در ارتباط با حمایت از تشکلهای صنفی و تولیدی بخش از طریق تحقق موارد ذیل تعیین می گردد : ۱- تلاش در جهت انسجام و هماهنگی بین تشکلهای صنفی و تولیدی بخش با دستگاههای دولتی و غیر […]


سیاستها و راه کارهای اجرائی صندوق تعاون و رفاه

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

– تأمین و جذب اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز صندوق : ۱-۱- جذب سرمایه های اعضاء : حقیقی و حقوقی ۲-۱- جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها ، مؤسسات در غالب مشارکت های سرمایه گذاری ۳-۱- تأمین و جذب سرمایه فروش سهام صندوق تعاون و رفاه ۴-۱- استفاده و جذب منابع […]


ساماندهی اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

مقدمه : منـابـع انسـانـی مهمترین و اساسی ترین عامل در فرآیند توسعه هر بخش و جامعه می باشد . اگر عوامل مؤثر در توسعه را سرمایه ، فن آوری ، سیاست دولتها ، نیروی انسانی و….. بدانیم ، در واقع مدیریت این عوامل است که می تواند استفاده بهینه از آنها را ساماندهی و بهره […]


زمینه های تعامل سازمان با دستگاههای اجرائی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

با عنایت به اینکه در قانون تأسیس سازمان ، نمایندگان دستگاههای اجرائی ذیربط در شوراهای استانی و مرکزی حضور دارند و در ماده ۴ قانون همکاری و هماهنگی با دستگاههای اجرائی مرتبط با بخش کشاورزی تأکید شده است . لذا در راستای تعامل با دستگاههای اجرائی ، سیاستهای ذیل مورد توجه قرار می گیرد : […]


راه کارهای اطلاع رسانی و ارتباطات در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : ۲۱ تیر ۱۳۸۴

رسانه ها : نحوه ارتباط و تعامل با صدا و سیما ، مطبوعـات ، خبرگزاریهـای داخلی ، سایت های خبری ۱- نحوه ارتباط رسانه های ملی : الف – از طریق معمول با تنظیم شماره های تماس ، نمابر و E.mail و ارسال خبرهای سازمانهای استان و سازمان مرکزی ب – از طریق رابطین فعال […]


دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی


تعریف خودکفائی

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

تعریف خودکفائی روند خودکفائی کشور و یا بعبارتی درجه تأمین نیازهای مصرفی و یا تقاضای مورد نیاز از منابع داخلی یکی از شاخصهای مهم سنجش کمی عرضه غذا در هر کشور است که بـرای هـر یک از محصولات از تقسیم میزان تولید به عرضه ( تولید به اضافه واردات منهای صادرات ) محصول محاسبه می […]


تأمین منابع مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

توجه به اهداف و وظایف قانونی سازمان ، با نگرش کاهش وابستگی منابع مالی سازمان به کمک‌های اعطایی دولت ، ضرورت ایجاد و تأمین منابع اعتباری کلان جهت تحقق تکالیف تعیین شده و اتخاذ شیوه‌های اجرایی مناسب برای احصاء آنها امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد . لذا با توجه به ماده ۳۸ قانون تأسیس سازمان […]


برنامه زمانبندی انتخابات دومین دوره شورای استان و شورای مرکزی

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

۱- ابلاغ تشکیل هیأت های اجرائی انتخابات استانها از ۱/۱۰/۸۴ ۲- تشکیل هیأت های اجرائی انتخابات استان حداکثر تا ۱۰/۱۰/۸۴ ۳- ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای استان ۸/۱۱/۸۴ لغایت ۱۲/۱۱/۸۴ بمدت پنج روز ۴- بررسی صلاحیت های داوطلبان شورای استان طبق ضوابط مندرج در قانون و اعلام نتایج از ۱۴/۱۱/۸۴ لغایت ۲۸/۱۲/۸۴ ۵- […]


بازنگری برنامه چهار ساله اول سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ( ۸۵-۸۲)

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

اهداف سازمان : ۱- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ۲- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در کلیه امور کشاورزی ۳- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش ، گسترش فنـآوری جدید در کشاورزی و رشته های مرتبط ۴- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست […]


اصول و اولویتهای بخش کشاورزی

تاریخ : ۲۰ تیر ۱۳۸۴

با عنایت به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه ودر راستای توسعه دانائی محور و پایدار کشور , اصول زیر مبنای توسعه بخش کشاورزی قرار می گیرد : ۱- توسعه منابع انسانی و ارتقای فنّآوریها در بخش ۲- حفظ و بهره برداری مطلوب از […]