iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

دفتر کاداس کشاورزی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایجاد شود

تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان این مطلب در جمع اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: ما آمادگی داریم کاداس زمینها را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی بسپاریم چرا که با وجود ورود برخی دستگاهها و دانشگاهها برای اجرای کاداس، بدلیل گستردگی کار نیازمند مشارکت نظام مهندسی کشاورزی نیز هستیم.

arazi-02
وی از درج نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در آیین نامه ماده ۳۳ خبر داد و گفت: در این آیین نامه نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی را آوردیم تا شرکتهای خدمات فنی مهندسی عضو سازمان بحث نظارت را عهده دار شوند. از این پس در دستورالعمل ها و آیین نامه ها نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی عنوان خواهد شد.
افشار خاطرنشان کرد: پاسخگویی به حدود یک میلیون درخواست استعلام از سازمان امور اراضی در طی سال از جمله اموری است که می توان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار کرد تا با توجه به ظرفیت بالای اعضای سازمان بتواند این خدمت را انجام دهد.
وی ساماندهی ۱۰۰هزار گروه مشاعی را از دیگر زمینه های ورود سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعلام کرد و گفت: حدود ۱۰۰هزار گروه مشاعی که از قبل زمینها به آنها واگذار شده است که نیازمند شناسایی و ساماندهی آنها در قالب شرکت و غیره هستیم که نظام مهندسی کشاورزی می تواند این کار را عهده دار گردد.
افشار با اشاره به اینکه توسعه باغات در اراضی شیبدار به مدیریت مصرف آب و جلوگیری از فرسایش خاک کمک می کند، اظهار داشت: طرحهای باغبانی و آبخیزداری همزمان در این اراضی اجرا میشود و سازمان نظام مهندسی کشاورزی می تواند در این طرحها مشارکت نماید.
وی با اشاره به اینکه نگاه سازمان امور اراضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی مثبت است، عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی با توجه به رسالتی که دارد می تواند زبان گویای بخش کشاورزی باشد چرا که به عنوان یک تشکل تخصصی در بخش کشاورزی فعالیت می کند.
افشار با بیان اینکه حدود ۷/۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی داریم، اعلام کرد: از این مساحت حدود ۹میلیون هکتار زراعت آبی و باغی، حدود ۶ میلیون هکتار اراضی دیم و حدود ۴ میلیون هکتار اراضی آیش و بایر داریم. ۸۰درصد از تولیدات کشاورزی در ۹ میلیون هکتار و ۲۰ درصد در اراضی دیم انجام می شود.
رییس سازمان امور اراضی کشور کوچک بودن قطعات زمین های کشاورزی را  باعث غیراقتصادی بودن کشاورزی دانست و افزود: سرانه زمین به ازای هر ایرانی را حدود ۲۵۰۰ متر است و به ازای هر بهره بردار حدود ۳ هکتار زمین آنهم در سه قطعه داریم یعنی اندازه زمینها حدود ۲/۱ هکتار است.
افشار به دو قانون مهم در حوزه اراضی کشور اشاره کرد و گفت: قانون حفظ کاربری اراضی دو سال است که شروع به اجرایی شدن آن کردیم و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است.

arazi-03
وی تصریح کرد: در سال ۹۲ تاکنون حدود ۳۰درصد از زمینهای کشاورزی را رصد کردیم و از سال ۷۴ که اولین قانون حفظ کاربری اراضی تصویب شد تا کنون بیش از یک میلیون ساخت وساز غیرمجاز را شاهد بودیم.
افشار تشکیل یگان حفاظت اراضی به شکل غیردولتی را اقدامی موثر دانست و افزود: یا ایجاد این یگان توانستیم حدود ۶۰درصد زمینها را تحت پوشش قرار دهیم و تخلفات را شناسایی کنیم.
وی به مهندسی کردن حوزه حفاظت اراضی تاکید کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد اراضی کشاورزی فاقد سند مالکیت هستند و بیش از ۵ دهه دنبال انجام این کار هستیم. از آنجا که ۳۰درصد پرونده های قضایی مربوط به زمینهای کشاورزی است ضرورت تعیین مالکیت این زمینها ضروری است.
افشار در ادامه افزود: بهترین رویکرد تثبیت مالکیت کردم است چرا که وقتی حدود مالکیت مردم مشخص گردد بسیاری از دعاوی کاهش می یابد و به دنبال سند دار کردن زمینهای مردم، اجرای کاداس را در برنامه قرار دادیم و قرار است طی مدت ۷ سال اجرا شود.