iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

گفت و گوی واحد روابط عمومی با مدیر دفتر بازرسی، نظارت و هماهنگی امور استانها

تاریخ : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ساختار تشکیلاتی محدود و پتانسیل عظیم اعضای حقیقی و حقوقی خود پا به عرصه کشاورزی کشور نهاد تا بتواند با برخورداری از دانش و تخصص دانش آموختگان رشته های کشاورزی عضو در سازمان به رفع چالشهای موجود در بخش کشاورزی کمک نماید. بی شک فعالیت ۳۱ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در صورت همگرایی، هماهنگی و تعامل حداکثری میان آنها و در ذیل مدیریت سازمان مرکزی اهداف مورد نظر سازمان را در جهت بسترسازی حضور کارشناسان کشاورزی در ارائه خدمات فنی مهندسی به بهره برداران و انجام وظایف مستتر در قانون تاسیس سازمان، قانون افزایش بهره وری، قانون نظام جامع دامپروری و سایر قوانین مرتبط تحقق بخشد.
علاوه بر تنظیم روابط میان سازمان استانها، حمایت از حقوق صنفی اعضاء سازمان و حمایت از حقوق افراد بهره مند از خدمات فنی و مهندسی اعضاء نیز از وظایف مهمی است که در دفتر بازرسی، نظارت و هماهنگی امور استانها تعریف و مورد رسیدگی می باشد. برای آشنایی بیشتر با برنامه ها و وظایف این دفتر گفت و گویی با محمدرضا خلف باغی، مدیر دفتر بازرسی، نظارت و هماهنگی امور استانها انجام دادیم.
شرح این گفت و گو را در ذیل می خوانید:

۱-    با توجه به اهمیت و جایگاه دفتر بازرسی ، نظارت و هماهنگی امور استانها وظایف این دفتر را تشریح نمایید؟
–   اتخاذ روش های مناسب جهت دریافت شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان و پیگیری آن تا حصول نتیجه نهایی و پاسخگویی به آنها با همکاری واحدهای ذیربط .
–   انجام بازرسی های ادواری یا موردی از سازمان استانها بمنظور نظارت بر حسن گردش امور و تهیه گزارش برای مقام مافوق.
–   سنجش، ارزشیابی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، دستورالعمل ها، مصوبات شورای مرکزی و حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضاء از طریق جمع آوری آمار، گزارش ها، اطلاعات از سازمان های استان و تهیه گزارش برای مقام مافوق.

–    نظارت و ارزشیابی سازمان استان ها از طریق اخذ گزارش عملکردهای ادواری سازمان‌های استان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط .
–    شناسائی تجربیات موفق سازمان های استان و تهیه گزارش برای مقام مافوق .
–    جمع آوری و تنظیم اطلاعات و گزارش های ادواری یا موردی از واحدهای مختلف سازمان حسب درخواست رئیس سازمان و انعکاس به ایشان.
–    انعکاس دلایل و مستندات تخلف از طرف واحدهای ذیربط و اعضای سازمان یا سازمان های استان به رئیس سازمان .
–    داشتن ارتباط مستمر با اداره روابط عمومی و رسیدگی به شکایات استان ها برای هماهنگی امور در سطح کشور .
–    انجام و پیگیری سایر وظایف محوله از سوی ریاست سازمان.

 

۲-  گردهمایی فصلی رؤسای استان ها در چند سال اخیر به جلسات سالانه تبدیل شده است. جنابعالی چه راهکارهایی را برای برگزاری منظم جلسات و تعامل بیشتر رؤسای استان ها در نظر دارید؟
یکی از رموز موفقیت سازمان برگزاری جلسات سراسری است تا استانها علاوه بر آشنایی با توان و قابلیتهای سازمان، با اتکا بر هم افزایی پیگیر حل مشکلات سازمان شوند.
تلاش در برگزاری جلسات سراسری شش ماهه یقیناً کمک شایانی به این امر خواهد نمود و از توان و استعداد مناطق در برگزاری این همایشها استفاده خواهد شد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

 

۳-    دستورالعمل هماهنگی منطقه ای رؤسای استانها در سال ۸۹ مصوب و استانها در ۵ منطقه تقسیم بندی شدند. برگزاری جلسات و مصوبات مناطق پنجگانه را چگونه ارزیابی می کنید؟
جلسات مناطق بمنظور تحقق برنامه ریزی غیر متمرکز بر مبنای ظرفیت های منطقه ای و برقراری و تقویت ارتباط مستمر میان سازمانهای نظام مهندسی استان های منطقه و هماهنگی در اجرای پروژه ها و طرح ها از طریق همکاری های مشترک هم اندیشی و تبادل تجربیات و همچنین پاسخگویی به نیازهای منطقه ای و ملی در چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در دستور کار قرار گرفت که سازمان بر اساس آن افزایش تعامل، همفکری، تبادل نظر و همکاری استان ها و واحدهای ستادی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در تدوین، طراحی و اجرای برنامه های ملی و منطقه ای، شناسایی امکانات و ظرفیت های محلی و منطقه ای و ارائه پیشنهادات در قالب پروژه های کاربردی، الگوسازی منطقه ای پروژه ها، براساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیم طبیعی مناطق، بررسی مسایل و مشکلات اجرایی برنامه ها، پروژه ها، طرحها و ارائه راهکارهای اجرایی، ارائه پیشنهادات، راهبردها و راهکارهای پیشبرد اهداف سازمان برای طرح در دستور کار شورای مرکزی را دنبال می نماید.
لذا به نظر می رسد اگر جلسات مذکور جدی تر در دستور کار قرار گیرد نظر به متمرکز بودن افکار و سلیقه با توجه به تناسب با منطقه جغرافیایی مذکور شاید بتوان انتظارات بیشتری را برآورده نمود.

 

۴-    با توجه به سیاست سازمان برای گسترش ارائه خدمات از طریق سامانه های الکترونیکی به نظر جنابعالی چگونه می توان از این ظرفیت در دفتر بازرسی، نظارت و هماهنگی امور استانها استفاده کرد؟
همانگونه که مستحضرید رویکرد سازمان، رضایت مندی عمومی از خدمات این مجموعه خصوصی است، سازمان  در جهت افزایش خدمات الکترونیکی، از تمام منابع و امکانات موجود استفاده کرده و در صدد بهره مندی از ظرفیت های جدید در این راستا است.
سازمان متناسب با تحول بنیادین می بایست بخش مهمی از وظایفش را بر اساس سامانه الکترونیک انجام دهد، ایجاد بسترهای ارتباطی با سازمان های مرتبط در قالب فناوری اطلاعات و هوشمند سازی شعب استانی را می توان از جمله گام های برداشته شده در این خصوص عنوان کرد.
این اقدامات موجب صرفه جویی در منابع سخت افزاری و نرم افزاری، تسریع در ارائه خدمات به مردم، کاهش تخلفات و روان سازی همکاری بین بخشی شده است.  لذا ادامه این رویکرد ناگزیر و متناسب با اهداف و وظایف در اختیار سازمان خواهد بود، به زعم اینجانب سامانه الکترونیکی به منزله ی تسهیل گری است در امر ارائه خدمات به اعضا و بهره برداران که نظارت و پیگیری در آن فضا  بسیار ساده تر و قابل دسترس تر خواهد بود.