iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

نخستین جشنواره گل محمدی شمال کشور در ساری

تاریخ : ۱ خرداد ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، استان مازندران در شمال ایران و در حاشیه دریای خزر واقع میباشد که با توجه به ذخایر طبیعی،شرایط اقلیمی و آب و هوایی و نیز موقعیت جغرافیایی، از قطبهای مهم باغبانی کشور محسوب می شود، همچنین به لحاظ شرایط توپوگرافی حاکم بر استان از سطح قابل توجهی از اراضی شیبداربرخوردار است. سطح اراضی مذکور در مناطق کوهستانی بالغ بر ۱۲۰ هزار هکتار، شامل اراضی مستثنیات و منابع ملی میباشد که با توجه به امکانات خدادادی و میزان بارندگی با پراکنش مناسب جهت توسعه باغات در اراضی شیبدار، فرصتی بینظیر فراهم آورده است.مازندران رویشگاه اصلی بسیاری از گونه های دارویی با ارزش می باشد که قابلیت کشت و کار دراراضی شیبدار را داشته که این گونه های دارویی در شرایط طبیعی و با بارندگی مختصر، مواد موثره
نسبتا بالایی تولید می کنند که می تواند با کشت اصولی آنها، تولید و مصرف داخلی و صادرات آن افزایش یابد. گل محمدی نیز یکی از گونه های مهم گیاهان دارویی است که قابلیت کاشت در استان مازندران را دارا می باشد.

در دومین ماه از بهار طبیعت و به میمنت اعیاد خجسته شعبانیه نخستین جشنواره گل محمدی شمال کشور در سرزمین گلاب و طبیعت سحر انگیز شهرستان ساری برگزار گردید.
این جشنواره با حضور  طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، رازجویان معاون توسعه امور اقتصادی استانداری مازندران ، حیدر پور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ،علی محمدی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، حسین زادگان فرماندار مرکز استان،دیگر مسئولین استانی و با حضور پرشور و گسترده مردم در روستای کلیج کلا شهرستان ساری برگزار گردید.

در این مراسم معاون وزیر در خصوص حمایت از نهال سالم و استاندارد و اجرای آبیاری تحت فشار برای باغات در زمین های شیبدار بیاناتی را ایراد فرمود.
در ادامه این مراسم از طرح ۱۰۰۰ هکتاری کشت گل محمدی و گیاهان دارویی در مناطق دودانگه و چهاددانگه این شهرستان و تمبر گل محمدی رونمایی به عمل آمد.