iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

اولین جلسه رؤسای کمیته های تخصصی اولین المپیاد ملی بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

تاریخ : ۸ تیر ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اولین جلسه روسای کمیته های تخصصی با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، معاونین، دبیر اجرایی المپیاد و روسای کمیته ها در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور برگزار شد.
احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اهمیت برگزاری اولین المپیاد ملی بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت: تلاش ما در سازمان برای برگزاری المپیادی با کیفیت مطلوب است چرا که بحث بهره وری خود تاکیدی بر کیفیت است.
کبیری تشکیل کمیته های تخصصی را یکی از مزیتهای عمده در فرآیند بررسی و ارزیابی ثبت نام کنندگان در المپیاد اعلام کرد و افزود: احصاء شاخصهای بهره وری در هر حوزه کشاورزی توسط کمیته های تخصصی منجر به تقویت نگاهی نو به تولید در بخش کشاورزی خواهد شد.
قبادلو، رییس کمیته زراعت یکی از موضوعات مورد توجه در شاخصهای بهره وری را توجه به فرآیند تولید اعلام کرد و افزود: در بحث انتخاب نمونه های ملی بخش کشاورزی که هر ساله توسط وزارت جهادکشاورزی برگزار می گردد آنچه که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد رکورد تولید است.
نجم آبادی، رییس کمیته شیلات و آبزیان در این جلسه تاکید کرد: تمامی عوامل موثر در بهره وری در این شاخصها دیده شده حتی موضوع آب با حساسیت خاصی بررسی شده است و در کل بهره وری کلیه عوامل را در نظر گرفتیم.
به گفته وی استفاده از ظرفیتهای رسانه ملی می تواند به جلب مشارکت حداکثری بهره برداران و کشاورزان برای حضور در این رقابت ملی کمک نماید.
در این جلسه مقرر گردید طی جلساتی با سازمان ملی بهره وری ایران و معاونتهای وزارت جهادکشاورزی بتوان از ظرفیتهای موجود برای برگزاری هر چه شایسته تر این المپیاد استفاده کرد.
ریاست پنج کمیته تخصصی را نجم آبادی، رییس کمیته شیلات، قبادلو، رییس کمیته زراعت، پالوج، رییس کمیته منابع طبیعی، پیری، رییس کمیته دام و طیور و جواهری، رییس کمیته تشکلها و بازرگانی را بر عهده دارند.

komite-bahrevari-02

komite-bahrevari-03