iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

آموزش یک ضرورت و الزام قانونی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی است

تاریخ : ۲۹ تیر ۱۳۹۵

احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در جمع معاونین آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها با بیان این مطلب گفت: هم اکنون سازمان در دوره چهارم فعالیت خود است و انتظار بازدهی فعالیتهای سازمان را داریم.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، کبیری در این نشست گفت: نگاه ما به آموزش نه از نگاه تعارف بلکه یک ضررت، الزام و انجام وظیفه قانونی است.
کبیری نقطه قوت سازمان را انتخابی بودن اکثریت اعضای شورای مرکزی و استانها دانست و افزود: سازمان ما نه دولتی و نه خصوصی است. حکم رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسط رییس جمهور صادر می گردد و علی رغم وجود نمایندگانی از نهادهای دولتی در شورای مرکزی و استانها ولی اکثر اعضاء انتخابی هستند.
رییس شورای مرکزی بر توجه به بند الف ماده یک قانون تاسیس سازمان تاکید کرد و گفت: براساس این تعریف سازمان تنها متشکل از سازمان مرکزی و استانها نیست بلکه این تعریف شامل بهره برداران، تشکلها و مدیران کشور می شود.
وی تصریح کرد: اگر تعریف سازمان درست تبیین شود زمانی که تشکلی به موجب قانون تاسیس سازمان ایجاد می شود دیگر خود را رقیب ما نمی داند و آن تشکل باید خود را جزء این زنجیره نظام مهندسی کشاورزی قلمداد نماید.
کبیری ارتقاء سطح دانش در بخش کشاورزی را یکی از وظایف مهم سازمان عنوان کرد و گفت: موضوع کشت فراسرزمینی این روزها مطرح است و سازمان اعلام آمادگی می نماید تا تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز را بر عهده بگیرد.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به بند ۴ ماده ۴ قانون تاسیس تاکید کرد و گفت: بر اساس این بند، تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان از ضرورتهای مورد نظر سازمان در حوزه آموزش اعضاء است.
کبیری با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۵۰هزار نفر روز آموزش برگزار شده است، اظهار داشت: آنچه برای ما در سازمان مهم است موثر و کارآمدی آموزشها است لذا نیازمند یک سیستم پایش در خصوص دوره هایی که تاکنون برگزار شده هستیم.
وی با تاکید بر آموزشهای مهارتی بیان کرد: اگر بتوانیم با برنامه ریزی لازم سالانه چند ده هزار نفر از اعضاء را به گونه ای آموزش دهیم که آماده ورود به عرصه فعالیت شوند مسلما نتیجه مطلوبتری بدست می آوریم.
کبیری کارورزی در واحدهای تولیدی را از طرحهای موفق در دوره های قبل سازمان دانست و گفت: این دوره ها کمک زیادی به مهارت آموزی اعضاء می نمود. امیدواریم با پیگیری سازمان مرکزی و همکاران در استانها شاهد اجرای دوباره این دوره ها باشیم.
رییس شورای مرکزی به طرح پیشنهادی سازمان به دولت برای آموزش بهره برداران و اعضاء اشاره کرد و افزود: به وزارت جهادکشاورزی اعلام کردیم اگر بخشی از امکانات آموزشی خود را در اختیار سازمان قرار دهد می توانیم این طرح را اجرا نماییم. در این طرح بخشی از هزینه های آموزشی بر عهده دولت و بخشی را متقاضی پرداخت می نماید.
در ادامه نشست معاونین آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها، صمد رفیعی با بیان اینکه آموزش هدفمند موضوعی است که در معاونت دنبال می کنیم، اظهار داشت: آموزش مهارتی را در دستور کار قرار دادیم و در این مورد آموزش مسئولین فنی را به زودی عملیاتی خواهیم کرد.
رفیعی با تاکید به مطالعه قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان توسط معاونین آموزش و فناوری بیان کرد: موضوع به رسمیت شناختن رتبه بندی اعضاء سازمان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را پیگیر هستیم و تاکنون نتایج خوبی را بدست آوردیم و امیدواریم بزودی به نتیجه نهایی دست یابیم.
از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست، می توان به بررسی سیاستهای اجرایی حوزه معاونت آموزش و فناوری، بررسی شیوه نامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران (حقیقی و حقوقی) سازمان، بررسی دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناس رسمی، ارائه و بررسی سامانه های اینترنتی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران، ارائه سامانه های اینترنتی رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران، بررسی طرح تجدید نظر در نحوه برگزاری آزمونهای ادواری اشاره کرد. همچنین در ادامه این نشست، ارائه نیازهای آموزشی حوزه علوم دامی، توسط دکتر کمال زاده انجام پذیرفت.