iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

۷۰ درصد کشاورزی ما متکی بر تجربه است

تاریخ : ۴ مرداد ۱۳۹۵

حسن صالحی، رییس سازمان شیلات کشور و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در مراسم تحلیف هفتمین دوره کارشناسان رسمی با بیان این مطلب گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی با هدف مهندسی کردن فرآیند تولیدات کشاورزی و دانش بنیان کردن آن و برای تبدیل کشاورزی معیشتی و سنتی به کشاورزی صنعتی تشکیل شد.
صالحی، کشاورزی کشور را کشاورزی تجربه محور دانست و گفت: براساس آمار حدود ۴ میلیون بهره بردار داریم و هنوز بیش از ۷۰ درصد کشاورزی ما متکی بر تجربه است. این تجربه در کنار بکارگیری دانش و تکنولوژی روز موثر خواهد بود و مسلما مهندسین کشاورزی راه انتقال دانش و تکنولوژی به کشاورزی کشور هستند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سه چالش جدی آینده کشور را آب، محیط زیست و صندوقهای بازنشستگی عنوان کرد و گفت: کشاورزی ما تا چه حد می تواند در بخش آب و چالشهای پیش روی نقش آفرینی کند. در اینجا نظام مهندسی کشاورزی می تواند با ارائه روشها و شیوه های نوین کمک شایانی به حل این معضل کند.
صالحی، ارائه الگوهایی به جامعه کشاورزی را از وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی دانست و گفت: برای اینکه بدانیم کشاورزی ما تا چه حد هماهنگ با بحث های محیط زیستی است نیازمند الگوهایی هستیم که به عنوان مبنای ترویجی در اختیار جامعه کشاورزی ما قرار گیرد که این وظیفه نیز بر عهده سازمانی تخصصی همچون سازمان نظام مهندسی کشاورزی است.
رییس سازمان شیلات کشور ارائه خدمات فنی مهندسی به سایر کشورها را از دیگر وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی عنوان کرد و افزود: در سفر اخیر هیاتی از آفریقا درخواست آموزش صیادی از ما داشتند که در اینجا سازمان نظام مهندسی می تواند یک گام فراتر گذاشته و چنین خدماتی را به سایر کشورها ارائه نماید.
صالحی، ایران را سومین کشور دنیا از نظر تعداد مهندسین در جهان اعلام کرد و گفت: از نظر عملکرد در صنعت و کشاورزی در بکارگیری روشها، تکنیکها در جایگاهی بالاتر از ۸۰ قرار داریم که این اختلاف نشان میدهد نیاز به بازبینی در اقدامات و برنامه های آموزشی در توانمندسازی مهندسین داریم.