iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش زالو در اصفهان برگزار شد

تاریخ : ۶ مرداد ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی تکثیر و پرورش زالو در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۳۰ و ۳۱ تیر ماه سال جاری با حضور استاد دوره آقای مهندس علیرضا تندرو کارآفرین برتر با حضور ۳۲ نفر از شرکت کنندگان در محل سازمان برگزار شد.

۰۰۱

۰۰۲

۰۰۴