iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

هم اندیشی گلخانه داران با میزبانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مرکزی

تاریخ : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

از آنجائیکه آموزش و توانمندسازی کارشناسان و بهره برداران حوزه کشاورزی و کاهش فاصله و سطح دانش و مهارت ایشان با استانداردهای جهانی، بی تردید می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی داشته باشد بر این اساس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی بنا به وظیفه قانونی خود “پروژه ارتقاء توانمندی حرفه ای دانش آموختگان و بهره برداران بخش کشاورزی” را در سال جاری در دستور کار دارد.
لذا به منظور مشورت و هم اندیشی با جامعه بهره برداران و تولید کنندگان در ارتباط با چگونگی اجرا پروژه مذکور ، در اولین گام نشست صمیمی با تعدادی از گلخانه داران باسابقه و پیشرو استان در روز چهارشنبه ۹۵/۰۶/۰۳ در محل سازمان نظام مهندسی برگزار و در خصوص موارد زیر به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
✅بررسی نیازها و شیوه برگزاری آموزش های مورد نیاز بهره برداران در ردهای صنعتی و نیمه صنعتی
✅ بررسی نیازهای آموزشی و مهارتی دانش آموختگان از نگاه بهره برداران
در پایان این نشست کلیه شرکت کنندگان به ضرورت آموزش گلخانه دار و نیاز این گروه از تولید کنندگان به آشنایی با دانش روز ( البته آموزش های کاربردی ) تاکید و به برگزاری آموزش هایی در مباحث مدیریت کسب و کار گلخانه و جریان مالی، تغذیه گیاهی، آفات و بیماریها و نیز به آموزش شهروندان و مصرف کنندگان محصولات گلخانه ای به جهت آگاهی درست آنها از کیفیت محصولات و میزان باقی مانده سموم و کودها اشاره داشتند
بنا به اعلام سازمان نظام مهندسی این نشستها تا تدوین یک برنامه جامع آموزشی ادامه خواهد داشت.