iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

برنامه زمان بندی مصاحبه هشتمین دوره کارشناسی رسمی

تاریخ : ۴ مهر ۱۳۹۵

به گزارش معاونت آموزش و فناوری سازمان مرکزی، به اطلاع دعوت شدگان به مصاحبه هشتمین آزمون انتخاب و معرفی کارشناسی رسمی سازمان می رساند، با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص برگزاری مرحله مصاحبه در تاریخ های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مهرماه سالجاری، برنامه زمان بندی حضور متقاضیان در سازمان مرکزی به منظور انجام مصاحبه در گرایش های مختلف به شرح جداول پیوست اعلام می شود. حضور متقاضی در روز و ساعت دقیق اعلام شده الزامی بوده و عواقب عدم حضور متقاضی در ساعت اعلام شده بر عهده متقاضی می باشد.

اسامی متقاضیان و برنامه زمانبندی ۹۵/۷/۱۳
اسامی متقاضیان و برنامه زمانبندی ۹۵/۷/۱۴
اسامی متقاضیان و برنامه زمانبندی ۹۵/۷/۱۵

مدارک لازم که بایستی متقاضی در روز مصاحبه به همراه داشته باشد:
۱)    تصویر مدرک تحصیلی
۲)    تصویر کارت ملی و شناسنامه و صفحه توضیحات در صورت نیاز
۳)    دو قطعه عکس رنگی ۴×۳ جدید
۴)    تصویر کارت عضویت دارای اعتبار در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
۵)    تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت
۶)    تصویر پروانه اشتغال دارای اعتبار
۷)    خلاصه رزومه متقاضی حداکثر در دو صفحه
۸)    تکمیل فرم شماره دو (که بایستی در محل برگزاری مصاحیه تکمیل شود)
۹)    گواهی تشخیص صلاحیت رتبه بندی مهندسین مشاور حقیقی در رتبه خبره یا ممتاز (ویژه متقاضیان معاف از آزمون کتبی)
۱۰)    اولین و آخرین حکم کارگزینی هیأت علمی صادر از دانشگاه (ویژه اعضای هیأت علمی معاف از آزمون کتبی)

نکات مهم:
۱)    داشتن پروانه اشتغال دارای اعتبار الزامی بوده و عدم ارائه آن در روز مصاحبه باعث ممانعت از انجام مصاحبه خواهد شد.
۲)    افرادی که در مرحله ثبت نام آزمون، داشتن رتبه ممتاز و یا خبره را اظهار کرده و از آزمون کتبی معاف شده اند، در این مرحله ضروری است گواهی مربوطه را ارائه نمایند. در غیر این صورت انجام مصاحبه مقدور نخوهد بود و مسؤولیت آن با خود متقاضی است.

نشانی دقیق محل برگزاری مصاحبه:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، خیابان شهرستمی، پلاک ۲، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، سالن حلسات