iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

۱۳هزار عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی آذربایجان شرقی فرصتی برای دستگاههای دولتی

تاریخ : ۱۱ مهر ۱۳۹۵

پورمهدی، معاون امور فنی و عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به پتانسیل عظیم نیروی انسانی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: اعضای ۱۳هزار نفری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فرصتی برای دستگاههای دولتی در توسعه بخش کشاورزی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، این گردهمایی با حضور معاون امور فنی و عمرانی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و روسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها شنبه دهم مهرماه در سالن جلسات مجتمع شهید کسایی برگزار گردید.
ابتدا پور مهدی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه با تاکید بر فرمایشات رهبری مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی، نیروی عظیم ۲۱۰هزار نفری سازمان نظام مهندسی کشور و ۱۳هزار نفری سازمان استان را فرصتی برای دستگاههای دولتی در توسعه بخش کشاورزی دانست.
معاون امور فنی و عمرانی استاندار افزود: دانش و تکنولوژی را می توان از طریق این نیروی عظیم وارد عرصه های تولیدی نمود و شاهد شکوفایی کشورمان شد.
در ادامه مهری به ارتقاء سطح فنی ،علمی و کاربردی اعضای سازمان اشاره و تاکید کرد: ضمن آموزش های علمی و کاربردی به اعضاء بایستی از شرکت های دانش بنیان نیز حمایت کرد .
وی همچنین با تاکید بر نظارت دقیق و جدی مدیران بر امورات واگذاری به سازمان اشاره کرد و افزود: بایستی برنامه ریزی دقیق جهت احصاء تصدی گری ها با تشکیل جلسات مداوم کمیته های  مشترک نظام مهندسی و مدیریت های تخصصی در تبیین شرح خدمات امورات واگذار شده، اقدام نمود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین ضمن ارائه طرح ها و الگوهای مناسب توسط متخصصان و کارشناسان نظام مهندسی برای شهرداری، فضای سبز و منابع طبیعی در زمینه های توسعه فضای سبز بر ورود کارشناسان بعنوان ناظر و مجری طرح های فوق تاکید کرد.
در ادامه احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به ضعف آموزش عالی که موجب توسعه کمی دانش آموختگان و غفلت از لحاظ کیفیت آموزشی دانش آموختگان گردیده است، گفت: در حال حاضر این کاستی سازمان را بر آن داشته که دوره های مهارتی برای ارتقاء توانمندی حرفه ای اعضای خود به جهت ارایه خدمات مطلوب تر به بهره برداران نماید.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: در این راستا دولت می تواند با اختصاص یک درصد از اعتبارات طرح های آب و کشاورزی و محیط زیست به امر آموزش و باز آموزی دانش آموختگان عضو سازمان باعث افزایش بهره وری در طرح های مذکور شود.
وی در ادامه صحبتهای خود اعلام داشت: دولت در بسته های حمایتی خود به بهره برداران بایستی جایی برای ارایه خدمات به آنها داشته باشد .
در ادامه شهرام شفیعی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی ضمن خوش آمد گویی به حضور روسای سازمان های سراسر کشور در تبریز ابراز امیدواری کرد که انشالله بتوانیم میزبان خوبی در مدت حضور روسای سازمانها در شهر تاریخی تبریز باشیم.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی بخش کشاورزی پیشنهاداتی جهت بهره مند شدن سازمان استانها مطرح نمود.
ضمنا یادآور می شود نشست تخصصی اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با رئیس و معاونین سازمان مرکزی شب جمعه نهم مهرماه برگزار شد.