iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه و جهاد دانشگاهی منعقد شد

تاریخ : ۱۸ مهر ۱۳۹۵

تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه و سازمان جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه برای انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و دانش بنیان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، این تفاهم نامه در جلسه ای که با حضور رییس و مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و معاون آموزش و مدیر طرح و برنامه جهاد دانشگاهی برگزار شد، مبادله و طرفین بر اجرای دوره های آموزشی مهارت محور و مورد نیاز کارشناسان کشاورزی تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، سیفی، رییس سازمان نظام مهندسی با بیان ظرفیتهای کشاورزی استان در بخش احداث گلخانه و باغات مدرن جهت ورود کارشناسان رشته های مختلف کشاورزی به عرصه های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی از جهاد دانشگاهی خواست با تغییر رویکرد در تدوین استانداردهای آموزشی و برگزاری دوره های مهارتی مناسب در ایجاد فرصتهای شغلی برای دانش اموختگان کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کمک کند.
در ادامه شامبیاتی، معاون آموزش جهاد دانشگاهی نیز کلیاتی از فعالیتهای آموزشی جهاد دانشگاهی را بیان و آمادگی خود را جهت انجام هر گونه همکاری مشترک اعلام کرد.
در پایان جلسه تفاهم نامه منعقده بین طرفین مبادله شد.