iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

تاریخ : ۲۴ آبان ۱۳۹۵

در چند دهه گذشته، کشاورزی تنها در تولید محصولات غذایی متمرکز بود. اما در دهه های اخیر، کشاورزی با تعداد زیادی از فرصت های پژوهشی و اشتغال نظیر باغبانی، پرورش گل و تکنولوژی بذر، آسیب شناسی، بیوتکنولوژی، جنگلداری، اقلیم شناسی و سایر حوزه های تخصصی همراه شده است؛ علاوه بر این، کشاورزی منبع اصلی غذا و مواد خام برای معیشت است و به عنوان بنیان اصلی چرخه اقتصادی برخی از کشورها عمل می کند. از این رو، کمیته علمی و اجرایی سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست با افتخار از تمامی مسئولین، متخصصین، مهندسین، پژوهشگران، کارشناسان و صاحب نظران دعوت به عمل می آورند به منظور تبادل جدیدترین دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی کشاورزی، اقتصاد و توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و توسعه فناوری کشاورزی و بررسی چالش های علمی و اجرایی در فرایند کاربرد آنها از تمام مناطق جغرافیایی، در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی با مشارکت و حمایت مؤثر سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ مطابق با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶ در سنگاپور مشارکت نمایند.
کمیته علمی و اجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورند تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود از مباحث علمی و کاربردی کنفرانس نیز استفاده نمایند:
•    کلیه نهادها و سازمان های سیاستگذار در امور مهندسی کشاورزی و محیط زیست
•    کلیه نهادها و سازمان های سیاستگذار در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی
•    کلیه نهادها و سازمان های سیاستگذار در امور تأمین، توزیع و تنظیم بازار
•    کلیه نهادها و سازمان های سیاستگذار در امور صنایع تبدیلی و سامانه ها و فناوری های نوین
•    دانشگاه  ها، مراکز مطالعاتی و کلیه مؤسسات پژوهشی و آموزشی
•    اعضای محترم مراکز وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
•    انجمن  های صنفی و تشکل  های مردم  نهاد در حوزه کشاورزی و محیط زیست
•    شرکت‌ها و دفاتر خدمات حمایتی کشاورزی
•    اساتید، صاحب نظران، اندیشمندان تمامی گرایش های رشته های مهندسی کشاورزی و محیط زیست
•    دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش های رشته های مهندسی کشاورزی و محیط زیست
کمیته علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست در تلاش هستند با برگزاری این کنفرانس بتوانند ضمن فراهم سازی فرصتی مغتنم در جهت بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه های مشترک در سایه تعامل و همکاری متقابل مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی در راستای اهداف کلی زیر گام بردارند:
۱)    ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و صنعتی
۲)    توسعه همکاری های علمی با سایر مراکز علمی کشور و جهان
۳)    ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در حیطه علوم کشاورزی و سایر حیطه های مرتبط و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرح های سازنده
۴)    افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت
۵)    آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین روش های پژوهشی انجام یافته و بررسی چالش های پژوهشی در جامعه صنعتی و علمی کشور
علاقمندان به این حوزه می توانند بدون ارائه مقاله، به عنوان شرکت کننده آزاد از این رویداد علمی استفاده کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس به آدرس  www.3aseconf.comمراجعه و یا با شماره دبیرخانه ۸۸۵۵۲۳۲۹-۰۲۱ تماس بگیرید.

۳ase-fa