iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

برگزاری جلسه تدوین دستورالعمل سازماندهی مسئولین فنی واحدهای آبزی پروری

تاریخ : ۸ دی ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، جلسه هماهنگی تدوین دستورالعمل سازماندهی مسئولین فنی واحدهای آبزی پروری به استناد بند(ج) ماده ۲۱ و ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی ماده(۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور در استان گیلان برگزار شد.
این نشست با حضور شکوری، مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران، سیدجواد قریشی، معاون برنامه ریزی و کارآفرینی سازمان مرکزی، صمد رفیعی، سرپرست معاونت آموزش و فناوری سازمان مرکزی، رسول کریمی، کارشناس مسئول صدور امور دام و آبزیان و نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها و ادارات کل شیلات استانهای قزوین، زنجان، گیلان، همدان، گلستان و مازندران در استان گیلان در پنجم دی ماه برگزار گردید.
از جمله اهداف تهیه این دستورالعمل می توان استفاده از تجارب و اندوخته های علمی دانش آموختگان شیلاتی به منظور ارتقاء کمی و کیفی تولید و ارتقای شاخص های بهره وری، توسعه پایدار آبزی پروری با به کارگیری اصول فنی و علمی، افزایش ضریب نفوذ دانش در واحد آبزی پروری و نوآوری و خلاقیت در کاهش هزینه و افزایش درآمد بهره برداران عنوان کرد.
در طی این جلسه مواد ۱ تا ۱۷ دستورالعمل سازماندهی بررسی شد و نحوه تعیین سطح متقاضیان مسئولیت فنی واحدهای آبزی پروری متناسب با ظرفیت های اسمی قید شده در پروانه بهره برداری بررسی گردید.

photo_2016-12-28_14-01-02