iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

توسعه سامانه های نوین آبیاری با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تاریخ : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

جلسه بررسی چگونگی همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درخصوص طرح سامانه های نوین آبیاری و نحوه بهره مندی بیشتر از توان و پتانسیل این سازمان به همت محسن کمال الدینی، رییس منطقه یک کشوری و پیگیری های مجدانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کرمان با حضور زارع، مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری و علائی در جمع روسای سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استانهای کرمان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، هرمزگان، خراسانهای شمالی و جنوبی و نیز مدیران آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمانهای جهادکشاورزی استانهای فوق و مسئول سامانه آبیاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به میزبانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان در تاریخ برگزار شد.
زارع دراین نشست ضمن برشمردن فرآیند واسپاری فعالیتهای این حوزه به سازمانهای نظام مهندسی استانها از فلوچارت انجام کار در سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان و از نحوه کار این استان ابراز خرسندی نمود که این موضوع مورد استقبال و رضایت همه حاضرین خصوصا مدیران آب وخاک استانها قرار گرفت و با توجه به مطلوب بودن فرایند انجام امور واسپاری در این استان مقرر گردید استان کرمان بعنوان پایلوت این فرایند مشخص گردیده و سایر استانها از این استان در این مورد الگو برداری نمایند.
همچنین زارع خواستار ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات استانها در حوزه آبیاری تحت فشار به مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری گردید تا با ایجاد یک وحدت رویه بین مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری و سازمان مرکزی،  تفاهم نامه ای در سطح ملی  در این خصوص تدوین گردد.