iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

توسعه سامانه های آبیاری نوین در جلسه روسای سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی منطقه ۳ بررسی شد

تاریخ : ۹ خرداد ۱۳۹۶

گردهمایی مدیران آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و روسای سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه ۳ در خصوص توسعه سامانه های ابیاری نوین به میزبانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، شفیعی، رییس سازمان در گردهمایی سامانه های نوین ابیاری که در سالن جلسه شهید کسایی جهاد کشاورزی تبریز برگزار شد با اشاره به ضرورت عقد تفاهم نامه پروژه یابی و ارجاع کار ابیاری های تحت فشار بصورت کشوری گفت این تفاهمنامه ضرورت دارد که بصورت کشوری به امضا برسد تا استان ها بصورت جزیره ای عمل نکنند.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه ٣ کشور گفت: باید درصدی از یارانه پرداختی به کشاورزان در زمینه ابیاری تحت فشار به بخش اموزش بعد از بهره برداری از شبکه  اختصاص یابد و در این زمینه باید متولی مشخص شود.
وی پیشنهاد شناسنامه دار کردن اراضی که ابیاری تحت فشار در ان انجام گرفته را مطرح کرد و گفت:  با اجرای این برنامه می شود به شناسایی نحوه بهره برداری از شبکه و بازسازی ان اقدام نمود.
شفیعی در پایان خواستار ترتیب اثر دادن رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی در انعقاد قرارداد پیمانکاران در ارجاع پروژه ها شد.

۰۱

۰۳