iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

اطلاعیه معاونت آموزشی و فناوری درخصوص اعلام نتایج نخستین آزمون مسوولین فنی

تاریخ : ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در نخستین آزمون مسؤولین فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می رساند نتایج آزمون مذکور که در روز جمعه ۱۵/۲/۹۶ بطور همزمان در ۳۱ حوزه امتحانی در سراسر کشور در سه رشته دامپروری، گلخانه و قارچ خوراکی برگزار شد، هفتم خرداد ماه ۱۳۹۶ به سازمان استانها اعلام شد.
با عنایت به دستورالعمل سازماندهی مسؤولین فنی در واحدهای تولیدی، نمره قبولی در این آزمون کسب امتیاز ۱۲ از ۲۰ (۶۰ از ۱۰۰) است و متقاضیان آزمون مذکور می توانند از تاریخ سه شنبه ۹ خرداد ماه سال جاری، نمره تراز شده (نمره نهایی) و ریز نمرات کسب شده در مواد امتحانی و همچنین رتبه کسب شده کشوری در گرایش ثبت نامی را از طریق کارتابل عضویت خود مشاهده نمایند.
قبول شدگان در آزمون می بایست طبق برنامه زمانبندی که از سوی سازمان نظام مهندسی استان مربوطه اعلام می شود، جهت انجام مصاحبه حضوری در محل اعلام شده حضور یابند.