iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

اولین جلسه هم اندیشی رؤسای منطقه پنج سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۸۹

Picture 021.jpg

اولین جلسه هم¬اندیشی روسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانهای منطقه پنج ، با حضور روسای استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و معاونین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور این مراسم دوشنبه ۲۲ آذرماه ۸۹ در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور بمنظور همفکری، تعامل و هم¬افزایی در حوزه مسائل و مشکلات مشترک میان رؤسای استانهای واقع در منطقه پنج برگزار شد.

در آغاز مراسم مدیر دفتر بازرسی، نظارت با تاکید بر برنامه¬ریزی غیرمتمرکز در استفاده از توان حداکثری استانها بیان داشت: وظایف¬ تعریف شده برای مناطق شامل تعامل و همفکری بین استانها، الگوسازی منطقه¬ای، بررسی مسائل و مشکلات اجرای طرحها و در نهایت ارائه طرحها و پیشنهادات به شورای مرکزی می¬باشد. در ابتدای جلسه رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها با اظهار خرسندی از توجه به امر تمرکززدایی، برگزاری جلسات منطقه¬ای را نقطه عطفی در جهت رسیدن به اهداف سازمان دانستند و پیشنهاد حضور رؤسای مناطق را بدون حق رای در جلسات شورای مرکزی لازم و خواستار برگزاری جلسات معاونین و رئیس سازمان مرکزی در سایر استانها شدند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با اشاره به لزوم تشکیل کمیته¬های تخصصی بین استانهای واقع در مناطق اذعان داشت:  اگر از بین رؤسای پنج منطقه یک نفر بعنوان رئیس مناطق انتخاب شود می¬تواند در هدایت و رهبری مناطق و حصول نتایج بهتر موثر واقع گردد. در ادامه موحدیان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پاسخ به سوالات رؤسای منطقه پنج گفت: ریاست رؤسای مناطق پنجگانه بر عهده رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور می¬باشد. در خصوص حضور رؤسای مناطق در جلسات شورای مرکزی، موضوع در شورای مرکزی مطرح می¬شود.
وی با تاکید بر لزوم حضور رؤسای مناطق در جلسات منطقه¬ای تصریح کرد: پیگیری در خصوص طرحها و پیشنهادات هر منطقه در شورای مرکزی از وظایف اصلی رؤسای مناطق می¬باشد و همچنین براساس دستورالعمل جلسات منطقه¬ای رؤسا می¬توانند برای تبیین بهتر موضوعات موردنظر از حضور کارشناسان خبره در جلسات خود استفاده نمایند. در ادامه رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان با اشاره به اطلاع¬رسانی بموقع در خصوص مصوبات افزود: عدم آگاهی  رؤسای استانها از مصوبات مربوط به هر استان نیازمند چاره¬اندیشی و تقویت ارتباطات می¬باشد.
سلیمانی در پاسخ به موارد مربوط به دستورالعمل¬ جلسات منطقه¬ای گفت: به مرور اصلاحیه دستورالعمل¬ها با تصویب شورای مرکزی انجام می¬شود و همچنین هر منطقه می¬تواند آئین نامه داخلی تعریف نماید. در ادامه موحدیان با تشریح قانون افزایش بهره¬وری و قانون جامع دامپروری افزود: قانون افزایش بهره¬وری کمک بزرگی به فراهم¬سازی فضای کسب و کار در بخش خصوصی می¬نماید.
وی با اشاره به فرمان امام در بحث تصدی¬گری¬ها گفت: براساس فرمان امام مرز مشخصی برای واگذاری¬ها وجود ندارد و هر جایی که مردم بتوانند از عهده امور برآیند باید سپرده شود و ثابتی برای این بحث نداریم.

در بخش بعدی رؤسای منطقه پنج با بررسی موارد دو، پنج و شش قانون افزایش بهره¬وری به بحث پیرامون ایجاد تشکلهای صنفی و اتحادیه¬های مرتبط منطقه¬ای پرداختند و بر اعلام موارد تکلیفی به تمامی سازمانها و نهادهای برون¬بخشی از سوی سازمان تاکید داشتند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد با اعلام تشکیل شرکت خدمات مطالعات پژوهشی زیر نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی بیان داشت: هر گونه مجوز دادن نیازمند نظارت از سوی سازمان می¬باشد که در این راستا از امکانات محدودی برخوردار هستیم.

معاون آموزشی، فنی و پژوهشی با ارائه گزارش عملکرد معاونت آموزش افزود: تاکنون ۲۳،۱۳۷ نفر از اعضاء حقیقی و ۳۱۳۹ اعضاء حقوقی سازمان پروانه رتبه¬بندی دریافت کردند که این ارقام نشان از دقت¬نظر در اعطای این مجوز می¬باشد. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان با تاکید بر لزوم بازنگری در شیوه ورود اعضاء سازمان عنوان کرد: اگر ساختاری تعریف شود تا افراد در بدو ورود به سازمان از دوره¬های اجباری برخوردار باشند کمک به ارتقاء آنها می¬نماید و همچنین دوره¬های آموزشی برای رؤسای جدید استانها با محوریت دوره¬های الکترونیکی لازم بنظر می¬رسد.
رضائی¬نیا، نماینده رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام با طرح مسائل آموزشی اعلام کرد: آموزشها در سطح استان اغلب محدود به کلاسها می¬باشد و همچنین افزایش سطح کیفی دوره ¬ها نیازمند تامین اعتبارات می¬باشد. شاهرخی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس با اشاره به پراکندگی اعضاء در سطح استان فارس اذعان داشت: سازمان الکترونیک جزء الویتهای ما در سازمان است و طرح جامعی برای این امر در نظر گرفته شده است.

در ادامه سخن¬سنج معاون آموزش، فنی و پژوهش در پاسخ به