iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

نقش تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی و اثرات آن بر توسعه روستایی در استان فارس

تاریخ : ۱۳ مرداد ۱۳۹۱

910613.jpg

  نام کتاب: نقش تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی و اثرات آن بر توسعه روستایی در استان فارس