iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

گسترش خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور با حضور فعال شرکتهای خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی

تاریخ : ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

در حال حاضر ۲۷۶۳ شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی در سطح کشور فعال هستند.
مدیر دفتر شبکه خدمات مشاوره فنی مهندسی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تعداد شرکت های ثبت شده مشترک در بخش ترویج و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها در کل کشور بالغ بر ۳۰۰۰ مورد گزارش شده که از این تعداد، ۲۷۶۳شرکت فعال و در پهنه های تعیین شده مستقر شده اند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، ابراهیمی با اشاره به حضور کارشناسان بطور میانگین ۸ نفر در این شرکتها اظهار داشت: آمار و اطلاعات کشوری حکایت از عضویت بالغ بر ۲۲۳۴۳ نفر کارشناس با میانگین ۸ نفر کارشناس در شرکتهای فعال سطح کشور دارد.
مدیر دفتر شبکه خدمات مشاوره فنی مهندسی وضعیت واگذاری امور تصدی گری به شرکتها در استانهای مختلف را متفاوت دانست و افزود: در بعضی از استانها واگذاری حداکثری و در برخی حداقلی و در تعدادی نیز متوسط گزارش شده است در مجموع به طور میانگین ۲۸ درصد وظایف تصدی به شرکتها واگذار شده است و این روند با ابلاغیه جدید واگذاری وظایف مراکز خدمات توسط وزیر محترم در تاریخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ به استانها جهت اجرا سیر صعودی پیدا خواهد کرد.
از جمله وظایف و فعالیتهای واگذار شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استانها به شرکتهای فنی مهندسی را می توان تشکیل کلاسهای آموزشی یک روزه، چند روزه، انفرادی، اجرای جشنواره‌ها، نمایشگاه، توزیع نشریات ترویجی کاهش ضایعات (معاینه فنی کمپاین)، تنظیم ادوات و ماشین آلات کشاورزی، ترویج و توسعه کشت محصولات استراتژیک و اساسی، پیشگیری و مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی و دامی، اصلاح باغات و نهالستانها، توزیع و صدور حواله نهاده‌های کشاورزی، بازدید و نظارت بر طرحها و پروژه‌های بخش کشاورزی، شناسایی و معرفی تولیدکنندکان و بهره برداران بخش کشاورزی جهت برخورداری از تسهیلات بانکی مشاوره و زمینه سازی برای ایجاد و توسعه صنایع کشاورزی، توسعه روشهای نوین آموزشی و ترویجی از جمله تسهیل گری و صدور پروانه تاسیس گلخانه و سایر پروانه ها و پاسخ به استعلامات عنوان کرد.
ابراهیمی با اشاره به فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکتهای خدمات مشاوره فنی و مهندسی اظهار داشت: با توجه به سیاستهای دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی و ویژگیهای نظام تولید و وضعیت خدمات مهندسی در مناطق روستائی، بهترین فرصتها در اختیار شرکتهای خدمات فنی مهندسی قرار دارد.
از جمله مهمترین این فرصتها را می توان، پائین بودن راندمان تولید در واحد سطح به دلیل عدم کاربرد اصول مهندسی در تولید که شرکتهای خدمات فنی مهندسی میتوانند با اصلاح روشهای تولید و با توصیه های فنی موجبات افزایش تولید و در نتیجه افزایش درآمد روستائیان را فراهم نمایند و در بخشی از آمد اضافی سهیم و شریک شوند.
وی با تاکید بر عدم وابستگی این شرکتها به پروژه های دولتی اعلام داشت: شرکتها در معرفی نهادههای جدید فرصتهای زیادی دارند همچنین در مدیریت علمی واحدهای تولیدی به شرطی که تنها به پروژه های دولتی اکتفا نکنند و بزرگترین تهدید شرکتها وابستگی به طرحهای دولتی است. عملکرد شرکتها نشان داده است شرکتهائی که دنبال قرارداد مستقیم با کشاورزان بوده اند موفقتر از سایرین هستند.
مدیر دفتر شبکه خدمات مشاوره فنی مهندسی هدف از تشکیل انجمنها و کانونهای شبکه در استانها را ایجاد ارتباط نظام مند بین شرکتها جهت استفاده از نظرات، دیدگاهها، تجارب و دستاوردها و جلب مشارکت آنان در پیشبر اهداف سازمان در عرصه کشاورزی است و از طرف دیگر برقراری ارتباط بین نمایندگان شبکه در استانها و تعامل با یکدیگر عنوان کرد.
گفتنی است تاکنون در ۱۰ استان کانون شبکه تشکیل شده و در ۱۲ استان در حال تاسیس می باشد و در سایر استانها هنوز اقدامی صورت نگرفته است.