iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

راه اندازی اتوماسیون سراسری صدور پروانه های واحدهای تولیدی و خدماتی

تاریخ : ۱۳ اسفند ۱۳۹۱

IMG_2155
در اجرای ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور، از جمله تعهدات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تجهیز واحدهای استانی و شهرستانی سازمان به اتوماسیون سراسری صدور پروانه ها و مجوزهای واحدهای تولیدی و خدماتی در راستای اجرای سیاستهای دولت الکترونیک می باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، این نرم افزار با همکاری صندوق مشترک استانها و دفتر آمار و اطلاعات وزارت جهادکشاورزی تهیه شد و سازمان موفق به بهره برداری از خدمات الکترونیکی صدور مجوزهای دام و طیور گردید.

IMG_2158
بنا بر این گزارش، این نرم افزار تمامی مراحل صدور پروانه ها از جمله صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری، پروانه توسعه، پروانه نوسازی و بهسازی را به صورت الکترونیکی انجام می دهد و قابلیت تغییر  هر گونه فرایندی در آن امکان پذیر است.
بر این اساس، تاکنون دو دوره آموزشی در زمینه نحوه بهره برداری و استفاده از نرم افزارصدور پروانه های دامپروری با حضور کارشناسان مربوطه از استانها توسط صندوق مشترک استانها برگزار شده است که مقرر شد کارشناس صدور پروانه استانها طی یک دوره یک ماهه نرم افزار را به صورت تستی استفاده و نظرات و اصلاحات مورد نظر خود را به صندوق مشترک استانها گزارش دهند.