iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی در سال ۹۲

تاریخ : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

اولین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در سال ۹۲ با حضور اعضاء در تاریخ دوم اردیبهشت ماه برگزار شد.

بنا بر این گزارش، در این جلسه ایجاد دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها در شهرستانهای که مورد نیاز باشد به تصویب شورای مرکزی رسید.

IMG_2785

براساس این دستورالعمل و به استناد مصوبه هیئت محترم وزیران بنا به تشخیص رییس سازمان و تصویب شورای استان در شهرستانهایی که شرایط لازم را از نظر امکانات، دامنه و وسعت فعالیتهای کشاورزی، تعداد اعضای مقیم شهرستان و سایر گزینه های دیگر دارا باشند؛ ایجاد خواهد شد.

در ادامه جلسه اعضاء محترم با برگزاری سمینار آموزشی کودهای آلی و زیستی با مشارکت دانشگاه میلان موافقت بعمل آوردند.

IMG_2782

براساس این گزارش، موضوع بررسی شرکت کارکنان شرکتهای سرمایه گذاری رویش در انتخابات شوراهای استانی نیز مورد بحث قرارگرفت که طبق مصوبه ۲۱/۱۱/۸۹ شورای مرکزی کارکنان شرکتهای رویش و شعب صندوق تعاون و رفاه استانها مشمول بند یک مصوبه قبل شورای مرکزی خواهند بود.

IMG_2787