iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک

تاریخ : ۱۰ تیر ۱۳۹۲

فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک

رتبه علمی: علمی – پژوهشی (کشاورزی)
دوره انتشار: فصلنامه
موضوع: کشاورزی ، منابع طبیعی و علوم وابسته
ISSN: 1028-7655
زبان: فارسی
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
شروع انتشار: ۱۳۷۶

صاحب امتیاز: دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌
مدیر مسئول: دکترمحمد شاهدی
سردبیر: مجید افیونی
هیئت تحریریه: مجید افیونی، بهرام ثقفیان، سعید سلطانی کوپائی، سید محمود کاشفی پور، نجفعلی کریمیان، محمود کلباسی، جهانگیر عابدی کوپائی
ویراستار فارسی: آتوسا سعادتی، غلامرضا زارعی

محل انتشار: اصفهان
تلفن: ۳۹۱۳۵۳۱ (۰۳۱۱)
نمابر: ۳۹۱۲۶۲۶ (۰۳۱۱)
نشانی: اصفهان، دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌، سازمان‌ مرکزی‌، دفتر نشریات‌ علمی‌، مجله‌ علوم‌ و فنون‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌،
کدپستی:۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/Jasanr
سایت اختصاصی: jstnar.iut.ac.ir
نشانی الکترونیک: jwss@of.iut.ac.ir

بخش اشتراک: خانم رضویان
تلفن بخش اشتراک: ۳۹۱۲۵۵۲ (۰۳۱۱)
نمابر بخش اشتراک: ۳۹۱۲۵۵۲ (۰۳۱۱)