iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار

تاریخ : ۱۷ تیر ۱۳۹۲

فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار

این مجله تا سال ۸۷ با نام دانش کشاورزی منتشر شده است.
رتبه علمی: علمی – پژوهشی (کشاورزی)
دوره انتشار: فصلنامه
موضوع: کشاورزی پایدار
ISSN: 2008-5141
زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: دکتر سعید زهتاب سلماسی
سردبیر: دکتر سعید زهتاب سلماسی
مدیر داخلی: دکتر جلیل شفق کلوانق
هیئت تحریریه: سعید زهتاب سلماسی، حسین شعبان علی فمی، صفر نصراله زاده، سید جلال طباطبایی، رئوف سید شریفی،عادل دباغ محمدی نسب، محسن کافی، ناصر مجنون حسینی، رسول محمد رضایی، یعقوب راعی، منوچهر قلی پور، احمد غلامی
ویراستار فارسی: رقیه سعادت پور
ویراستار انگلیسی: دکتر سعید زهتاب سلماسی

محل انتشار: تبریز
تلفن: ۳۳۹۲۰۳۷ (۰۴۱۱)
نمابر: ۳۳۵۶۰۰۲ (۰۴۱۱)
نشانی: تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله دانش کشاورزی پایدار،
کدپستی:۵۱۶۶۶۱۴۷۶۶

سایت اختصاصی: tabrizu.ac.ir
نشانی الکترونیک: assp.tabrizu@gmail.com

نمابر بخش اشتراک: ۳۳۵۶۰۰۲ (۰۴۱۱)