iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

محصولات کشاورزی، صاحب نشان استاندارد ایران‌گپ می‌شوند

تاریخ : ۲۹ مهر ۱۳۹۲

با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران، محصولات کشاورزی صاحب استاندارد ایران‌گپ می‌شوند.

مدیر دفتر شبکه خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: برای اجرای طرح جامع مهندسی فرایند تولیدات کشاورزی سه پروژه استقرار شبکه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، تدوین ضوابط و استانداردهای فرایند تولید و ایجاد وبگاه کشاورزی در حال پیگیری است.
اسداله ابراهیمی افزود: در راستای تولید محصول سالم و حفظ امنیت غذایی، استاندارد تشویقی ایران‌گپ بر اساس پروژه جهانی گلوبال‌گپ در کشور تدوین گردیده است.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که تحت پوشش شبکه‌های فنی و مهندسی قرار گرفته اند، محصولات آنها طی دوره رشد مورد پایش قرار می‌گیرد و پس از آن شرکت‌های بازرسی تحت نظر سازمان استاندارد گواهینامه سلامت به محصولات ارائه می کنند.
ابراهیمی ادامه داد: محصولات تولیدی این واحدها از نظر میزان سموم، کودهای شیمیایی و سایر باقیمانده‌ها در حداقل ممکن بود و ضمن سلامت مصرف‌کنندگان محیط زیست را نیز مصون نگه می‌دارد.
وی تصریح کرد: این طرح در راستای توسعه کشاورزی، تولید سالم با تأکید بر منابع پایه اجرایی می‌شود.
گفتنی است، طی تفاهمنامه امضاءشده سازمان نظام مهندسی کشاورزی با سازمان ملی استاندارد ایران، ۵۰ استاندارد ایران‌گپ تدوین شده که ۲۰ استاندارد در کمیته ملی به تصویب رسیده و مابقی نیز در دستور کار است.
لازم به ذکر است، ۱۸۹ استاندارد جدید در بخش کشاورزی و زیربخش‌های دام، طیور، آبزیان و… پیشنهاد شده است.