iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

کتاب شبکه توزیع و فروش نهاده های کشاورزی منتشر شد

تاریخ : ۱۱ خرداد ۱۳۹۳

Jeld 09

نهاده ها در کشاورزی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در راندمان تولید در واحد سطح می­باشند. این متغیرها که هر یک بنا به شرایط و نوع کشت و تولید تأثیر حداکثری را در کمیت و کیفیت محصول دارا می­باشند در یک دامنه محدود و کنترل شده بیشترین عملکرد را ایجاد می­نمایند. نهاده­های کشاورزی که تنوع آن بیشمار می­باشد از کودها، آفتکشها، ماشین­های کشاورزی و بذور گرفته تا میکروارگانیسم­ها و موجودات زنده که هر یک بسته به شرایط و نیاز محصول مصرف می­گردند. به علت خطرات زیست محیطی استفاده بیش از حد آنها تهدیدی برای محیط زیست بشمار رفته بلکه هزینه تولید کشاورزان را نیز افزایش می­دهد. لذا تعیین توازن مناسب بین تکنولوژی به منظور تضمین کاربرد بی­خطر نهاده­ها با توجه به شرایط محلی در کشور و ایجاد زیرساخت اقتصادی به منظور تأمین و دسترسی مناسب و متنوع به نهاده­های تولید تاثیر مسقیم بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی دارد.

شبکه توزیع کالا همان اقدامات نگهداری، آماده سازی و انتقال کالا به مشتریان است که باید تحت یک مدیریت منسجم و سیستماتیک کالا در زمان و مکان مناسب جابجا و در اختیار مشتریان قرار گیرد. توزیع فیزیکی کالا مستلزم برنامه ریزی، اجرا و کنترل جریان فیزیکی مواد اولیه و کالاهای ساخته شده از مبدا به مقصد نهایی می باشد. در شرکتها، مدیران نگران هزینه توزیع فیزیکی کالا بوده و می خواهند این هزینه را به حداقل برسانند.

جهت آشنایی هر چه بیشتر فعالان این عرصه، کتاب شبکه توزیع و فروش نهاده های کشاورزی توسط صندوق مشترک استان ها تهیه و تدوین شده است و مشتمل بر چهار فصل می باشد که قوانین و مقررات مربوطه، تعاریف و اصطلاحات، ساختار و فرآیند شکل گیری شبکه و ضوابط و شرایط صدور مجوز تاسیس در این فصول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

لذا علاقمندان جهت سفارش کتاب می­توانند با صندوق مشترک استانها به شمار تلفن ۸۸۹۹۶۲۵۵ (۰۲۱) تماس حاصل نمایند