iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

اولین مرکز خدمات دامپروری غیردولتی دوره آموزشی برگزار کرد

تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

اولین مرکز خدمات دامپروری غیردولتی که مجوز فعالیت آن توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صادر شد، دوره آموزشی پرورش اسب را برگزار کرد.

مدیرعامل صندوق مشترک استانهای سازمان با اعلام این خبر گفت: به استناد ماده ۱۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجوز فعالیت اولین مرکز آموزشی دامپروری غیردولتی را صادر کرد.
ایرج سالاری با اشاره به ضوابط مندرج در آیین نامه ابلاغی هیئت محترم وزیران بیان کرد: براساس ضوابط و مقررات، این مرکز اقدام به برگزاری دو دوره آموزشی برای پرورش دهندگان اسب با حضور ۶۱ نفر در محل موسسه علوم دامی کشور نمود.
سالاری با اشاره به ظرفیت مناسبی که در قانون نظام جامع دامپروری برای ایجاد مراکز آموزشی و ترویجی توسط بخش خصوصی ایجاد شده است، اظهار کرد: در گذشته این دوره های آموزشی توسط سازمان های ذیربط برگزار می شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجوز فعالیت این مراکز را صادر می کند، اشاره کرد: با راه اندازی اینگونه مراکز در کشور فعالان و مراکز آموزشی بخش دامپروری و شیلات می توانند با دریافت این مجوز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با سرفصل های مصوب وزارت جهادکشاورزی اقدام و گواهی مربوطه را صادر نمایند.