iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

ابلاغ حکم رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها در دوره چهارم

تاریخ : ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور احکام صادره رؤسای سازمان نظام مهندسی استانها در دوره چهارم که توسط وزیر محترم جهادکشاورزی امضاء گردیده را ابلاغ نمود.

چهارمین دوره انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها از دی ماه ۱۳۹۲ و با انتخاب اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت استانها و صدور احکام آنها عملا انتخابات چهارمین دوره آغاز گردید، ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای استانها از ۶ بهمن ماه ۹۲ به مدت ۵ روز بعمل آمد و سپس استعلام از مراجع ذیربط در خصوص شرایط داوطلبان گرفت و لیست نهایی داوطلبان در پایان اسفندماه ۹۲ اعلام گردید. در مجموع ۱۵۰۰ نفر داوطلب برای عضویت در شورای استانها ثبت نام نمودند.
داوطلبان مدت یک هفته برای تبلیغات فرصت داشتند و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها با انتشار رزومه کاندیداها در وب سایت سازمان استانها زمینه معرفی آنها را به اعضاء استان فراهم نمود. براساس زمانبندی انتخابات مجمع عمومی اول سازمان استانها که در ۵ اردیبهشت ماه برگزار شد ۷ که در آن استان با به رسمیت رسیدن مجمع عمومی انتخابات را برگزار کردند و انتخابات ۲۴ استان به مجمع عمومی دوم موکول گردید. در ۲۶ اردیبهشت ماه مجمع عمومی دوم در ۲۴ استان برگزار و اعضای سازمان با حضور در پای صندوقهای رآی به کاندیداهای مورد نظر خود رآی دادند به این ترتیب ۷ نفر عضو انتخابی اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل در ۳۱ استان کشور مشخص شدند.
براساس ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نتیجه انتخابات استانها با تأیید هیات نظارت انتخابات استان و هیأت نظارت مرکزی انتخابات، قطعی گردیده است.
کمیته اجرایی انتخابات استان با برگزاری اولین جلسه شورای استان، اعضای شورا یک نفر را به عنوان رییس شورا و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان انتخاب و صورت جلسه انتخاب رییس شورای استان توسط سازمان مرکزی جهت صدور حکم برای وزیر محترم جهادکشاورزی ارسال گردید.
اسامی رؤسای استانهایی که حکم آنها توسط وزیر جهادکشاورزی امضاء و توسط رییس سازمان ظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ابلاغ شده است، بشرح ذیل می باشد.

m_Page_2

2

m_Page_4

m_Page_5

m_Page_6

m_Page_7

m_Page_8

m_Page_9