iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

گزارش مشروح جلسه هم اندیشی رؤسای منطقه۴ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانها

تاریخ : ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

جلسه هم اندیشی رؤسای منطقه۴ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  استانها در تاریخ ۱۳ اسفندماه در سالن جلسات سازمان تعاون روستایی شهرستان  قم آغازگردید.
در ابتدا آقای مهندس سلیمانی، مدیر دفتر بازرسی و هماهنگی امور استانها،  ضمن تقدیر و تشکر از حضور میهمانان و با بیان اهداف و تاثیرات  نشست های منطقه ای  بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها جلسه را آغاز کردند.
در ادامه آقای مهندس خرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم پس از تسلیت شهادت فاطمه زهرا(س) و تقدیر از تشریف فرمائی رؤسای محترم استانهای: اصفهان، البرز، تهران، سمنان، چهارمحال بختیاری، قزوین و مرکزی به معرفی سازمان استان و اهم فعالیتهای در دست اقدام پرداختند و سپس به منظور شناخت بهتر میهمانان به معرفی خود پرداختند.
آقای  مهندس کبیری ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری جلسه، خواستار برگزاری جلسات منطقه ای به صورت منظم و بادستور جلسه مشخص و از پیش تعیین شده به منظور ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب شدند که این امر می تواند زمینه را برای تبادل تجربه و اطلاعات بین کلیه سازمانهای کشور را ایجاد کند.
در ادامه رؤسای سازمانها ضمن بیان فعالیتهای در دست اقدام و تفاهم نامه های صورت پذیرفته در هر استان پیشنهادات و نقطه نظرات خود را جهت جمع بندی به شرح ذیل ارائه کردند:
آقای مهندس خرمی: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم
۱-    درخواست راهکارمناسب از سوی سازمان مرکزی به منظور حل مشکلات مالی سازمان استانها
۲-    تنظیم دستورالعمل و آئین نامه مشخص برای اجباری شدن حضور مدیران فنی در واحدهای گلخانه، شیلات، دام و طیور  و …
۳-    اجباری شدن تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای تحت پوشش سازمان به منظور عقد قرارداد و واگذاری امور پیمانکاری و مشاوره ای مربوط به حوزه کشاورزی و فضای سبز
۴-    نظارت کمی و کیفی کارشناسان معرفی شده از سوی سازمان برای کارخانجات تولید و توزیع کنسانتره
۵-    تشکیل کارگروه تخصصی در سازمان مرکزی به منظور اجرایی کردن قانون افزایش بهره وری
۶-    تجدید نظر و افزایش تعرفه خدمات کشاورزی مخصوصاً برای صدور مجوزها و پروانه ها
۷-    فراهم آوردن زمینه اشتغال برای کارشناسان
۸-    پیگیری و رایزنی جهت معافیت از پرداخت مالیات برای نظام مهندسی و ارزش افزوده

آقای مهندس عبدالهی: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری
۱-    راهکار مناسب جهت برگزاری جلسات منظم مجمع عمومی سالیانه و حضور کارشناسان در این مجامع
۲-    بررسی ممنوعیت صدور پروانه و مجوزواحدهای بره پرواری و مرغداریها
۳-    پیگیری جهت اختصاص کمکهای فنی اعتباری به سازمان استانها
آقای مهندس نقمی: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
۱-    بررسی و تجدید نظر تعرفه آب و خاک و مشخص شدن وابلاغ تعرفه ها به صورت منظم در ابتدای هر سال
۲-    برطرف شدن ایرادات موجود در آئین نامه های تعیین صلاحیت و رتبه بندی و تلاش در جهت افزایش اعتبار رتبه های صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ادارات دولتی و سایر ارگانها
۳-    تجدید نظر در صدور پروانه اشتغال صادره برای کارشناسان که باعث پرداخت مالیاتهای سنگین برای دارندگان پروانه اشتغال و ایجاد مشکلات فراوانی برای آنان گردیده است.
آقای مهندس نوری نیا: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
۱-    تهیه و تنظیم شیوه نامه های مشخص و ثابت برای انتخابات شورای استانی و آموزش اعضاء کمیته های نظارت و اجرائی
۲-    امکان پذیر بودن تخفیف حق عضویت برای روزهای خاص و همچنین امکان ارائه تخفیف هر استان به صورت جداگانه
۳-    تشکیل کمبته تخصصی برای تنظیم کتابچه مشخص و واحد برای دستوررالعملها و آیین نامه ها
۴-    افزایش تعرفه ها در ابتدای هر سال بصورت درصدی از سوی سازمان مرکزی مشخص گردد تا زمانی که تعرفه های دریافتی ابلاغ شود.
۵-    بررسی و تجدید نظر در صدور احکام پرسنلی سازمان
۶-    پیگیری و حل مشکلات ایجاد شده از سوی صندوق تعاون و رفاه
۷-    مشخص شدن جریمه جهت هر روز تأخیر در تمدید اعتبار پروانه ها
آقای مهندس شمس آذر: رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
۱-    دعوت از معاونین وزیر کشور جهت مشخص کردن اعتبار پروانه و رتبه های صادر شده از سوی سازمان و عدم اجرایی شدن قانون افزایش بهره وری
۲-    برگزاری جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر کشور جهت شناساندن سازمان نظم مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش اعتبار سازمان در مجامع علمی و تخصصی
۳-    تنظیم طرح جامع راهبردی برای تعیین نیازسنجی بخش کشاورزی
۴-    افزایش اعتبار عضویت کارشناسان در سازمان تا کارشناسان رغبت لازم برای عضویت و یا تمدید عضویت خود در سازمان داشته باشند.
آقای مهندس بزرگی: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
۱-    تهیه و تنظیم برنامه ای منسجم برای سازمان
۲-    اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی استان تهران برای تنظیم برنامه و استفاده از یک تیم قوی برنامه ریزی برای این امر
۳-    استفاده بهتراز منابع انسانی و ظرفیتهای موجود باتوجه به اینکه سازمان نظام مهندسی دارای بیش از ۲۰۰هزار نفر عضو فارغ التحصیل در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.
آقای مهندس تقی پور: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
۱-    عدم قاطعیت در برخی از دستور العملل و آئین نامه ها و نحوه اجرایی شدن آن
۲-    عدم حمایت و کمک سازمان مرکزی در طرح ها و ایده های نو و جدید ارائه شده از سوی سازمانهای استان
۳-    عدم شناخت کافیسازمان از طریق رسانه ها
۴-    عدم تشکر و تشویق سازمان مرکزی از پیشرفت سازمان سایر استانها که باعث دلسردی و از بین رفتن انگیزه در پرسنل می گردد.
۵-    عدم وجود نظام ارجاع کار که بایستی جز اولویتهای اول باشد.
۶-    ضمانت اجرایی داشتن خروجی از جلسات مشترک منطقه ای
آقای مهندس نعیمی: رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
۱-    لزوم حضور آقای مهندس کبیری در جلسات مشترک مناطق به منظور شناخت مشکلات سازمان استانها و پیدا کردن ریشه مشکلات و تصحیح قانون سازمان مرکزی
۲-    استفاده بهینه از قانون افزایش بهره وری و لزوم اجرایی شدن قانون مخصوصاً از طرف وزرات جهاد کشاورزی
۳-    لزوم تغییر نگاه سازمان از عضو محور به بهره بردار محور
۴-    استفاده از تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهر وری در دریافت تعرفه های صدور پروانه ها
۵-    نشست مشترک با وزیر علوم و وزیر جهاد کشاورزی درخصوص افزایش همکاری با سزمان
۶-    آسیب شناسی مناطق و مشخص کردن مشکلات و پیگیری جهت رفع معضلات و مشکلات موجود در مناطق و جمع بندی راهکارها برای سایر مناطق
۷-    برگزاری منظم هر سه ماه یکبار جلسه رؤسای سازمان استانها برای شناخت وکسب تجربه و تبادل اطلاعات
۸-    ارزیابی سازمان استانها هرچندسال یکبار
۹-    حضور سازمان نظام مهندسی در محافل ودفاع از فعالیتهای انجام شده توسط سازمان
۱۰-    برگشتن پروسه صدور پروانه ها از شرکت رویش به سازمان ملزم به لغو مصوبه  قبلی شورای مرکزی است.
۱۱-    اصلاح آیین نامه استخدامی و ارسال آن به استانها به منظور نظرسنجی
در انتهای جلسه آقایان مهندس کبیری، سلیمانی و یزدانی بعد از شنیدن سخنان رؤسای مناطق نظرات خود را به شرح ذیل اعلام کردند:
آقای مهندس کبیری:
۱-    تلاش در جهت ایجاد امنیت شغلی پرسنل سازمانها با حفظ قدرت مدیر سازمان
۲-    ارسال پیشنهادات استانی به سازمان مرکزی به منظور برنامه ریزی بهتر و منسجم
۳-    تقویت دفتر حقوقی سازمان جهت رفع مشکلات صندوق تعاون و رفاه و سایر مشکلات حقوقی
۴-    انتشار و ارسال دستور العملها و آیین نامه ها برای استانها
۵-    پیگیری جهت اصلاح دستورالعمل و شیوه نامه های انتخاباتی
۶-    تشکیل کارگروه برای امور مالیاتی سازمانها و صندوق تعاون و رفاه
۷-    ارسال نتیجه و نقطه نظرات جلسات هر منطقه به سازمان استانهای سایر مناطق جهت تبادل اطلاعات و تجربه
آقای مهندس یزدانی:
۱-    پیگیری های لازم به منظور اصلاح و تغییر احکام صادره پرسنلی صورت پذیرفته است.
۲-    باید جلسات مشترکی در سازمان مرکزی با حضور روسای سازمان استانها به منظور رایزنی، اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها، بررسی وضعیت موجود و تهیه برنامه اجرایی مطلوب صورت پذیرد.
آقای مهندس سلیمانی:
جلسه مشترکی با وزارت جهاد کشاورزی با حضور روسای کلیه سازمانها در سازمان مرکزی به منظور انتقال نقطه نظرات صورت پذیرد.
در انتهای جلسه انتخابات ریاست منطقه ۴ صورت پذیرفت و با پیشنهاد آقای مهندس سلیمانی و اکثریت آراء، آقای مهندس بزرگی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران بعنوان رئیس منظقه چهار به مدت یکسال انتخاب گردیدند.