iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

معرفی رییس و اعضای منطقه یک در دوره چهارم فعالیت سازمان

تاریخ : ۲۹ دی ۱۳۹۳

55

منطقه یک

رییس منطقه یک: مهندس خلف باغی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

اعضا:

مهندس محمدحسین اکبری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

مهندس محسن  کمال الدینی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

مهندس حمیدرضا جهانتیغ، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان

مهندس حمیدرضا نصیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

مهندس خلف باغی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد