iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

فن بازار کشاورزی، پلی میان تولیدکننده و مصرف کننده ایده های نو

تاریخ : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

اسداله ابراهیمی، مدیر دفتر شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی با بیان این مطلب گفت: ابتکارات و ایده های نو مانند هر کالایی نیازمند بازار مصرف هست که در دنیا معروف به فن بازار است. فن بازار محل تبادل و فروش ایده در حوزه کشاورزی است.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت جایگاه قانونی و ظرفیتهای فنی مهندسی سازمان اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی می تواند ضمن رعایت مالکیت معنوی تمامی صاحبان ایده، از این افراد دعوت کند تا ایده های خود را از طریق فن بازاری که سازمان ایجاد می کند در تمامی زیربخشهای کشاورزی از جمله ماشین آلات، تجهیزات، فرآوری، بسته بندی و یا نهاده های جدیدی که منجر به افزایش بهره وری است، برای راه اندازی کسب و کارهای جدیدی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد فن بازار کشاورزی در واقع پاسخ به سوال سرمایه گذارانی است که می خواهند در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنند، بیان کرد: فن بازار در واقع روشی برای تجاری سازی تحقیقات نیز هست. و می تواند مشاغل نو را در بخش کشاورزی ایجاد کند.
ابراهیمی با بیان اینکه در بخش کشاورزی تاکنون به موضوع ایجاد فن بازار بصورت جدی پرداخته نشده است، گفت: تاکنون تنها فعالیتهایی در خصوص تجاری سازی تحقیقات بخش کشاورزی انجام گرفته است ولی باید توجه کنیم تمام آنچه قابل تجاری سازی است در بخش دولتی نیست و نیاز است فضایی برای معرفی ایده های بخش خصوصی هم ایجاد شود.
وی نقش سازمان نظام مهندسی را در فن بازار به عنوان تسهیل گر عنوان کرد و افزود: سازمان دو نقش را در این میان خواهد داشت پایش اطلاعات و اطلاع رسانی این ایده ها و مهمتر اینکه می تواند برای خرید و فروش این ایده ها تسهیل گر باشد.
مدیر دفتر شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی فن بازار را محلی برای فروش دانش اعلام کرد و گفت: اغلب افرادی هستند که نیازمند فکر و ایده دیگران برای کسب و کارهای جدید هستند و می توانیم گروههای تخصصی در حوزه های مختلف کشاورزی ایجاد کنیم مثلا در ارتباط با اصلاح خاک، آفات و بیماریها، مصرف بهینه آب و سایر موارد.
وی در ادامه افزود: در دنیا هم سیستمهای خبره وجود دارد که افراد صاحب دانش و ایده را به بهره برداران معرفی می کنند تا از این دانش در فعالیت خود بهره مند شوند و در کنار پارکهای علم و فناوری نیز فن بازارهای کشاورزی تشکیل شدند.
ابراهیمی تصریح کرد: امروز در کشور ما جایی برای معرفی کشاورزیهای نو که در دنیا اتفاق می افتد وجود ندارد که امیدواریم سازمان بتواند ضمن رعایت جنبه های حقوقی و رعایت حق مالکیت معنوی، فروش ایده را در قالب فن بازار راه اندازی کند.