iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی رشته های کشاورزی و دامپزشکی

تاریخ : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف- ایثارگران: مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

جمهوری اسلامی ایران– مصوب سال ۱۳۸۹ – شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان

بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان.

ب- دانشجویان مشمول: دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه های چهارگانه زیر:

۱- ایثارگران

۲- تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

۳- تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

۴- حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری مطابق مصوبه جلسه بیستم مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی (موضوع ابلاغیه شماره ۹۲۵۷/۹۲/دش مورخ ۸/۸/۱۳۹۲

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی).

ج – دستگاه¬های اجرایی: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور،

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه (حسب مورد)

د- دانشگاه ها و مؤسسات مشمول: دانشگاه‏ های پیام نور، علمی – کاربردی، دوره های شبانه،

آزاد اسلامی و مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ماده ۲- تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی به شرح زیر خواهد بود:

الف – کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی (دوره های پودمانی علمی – کاربردی، هفت پودمان)

ب – کارشناسی پیوسته، هشت نیمسال تحصیلی (در رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی

یک نیمسال و برای دانشجویان پیام نور دو نیمسال تحصیلی اضافه می شود.)

ج – کارشناسی ارشد پیوسته، دوازده نیمسال تحصیلی

د- دکتری حرفه ای در رشته پزشکی، چهارده نیمسال تحصیلی و دکتری حرفه ای دامپزشکی دوازده نیمسال

هـ – دکتری پیوسته، چهارده نیمسال تحصیلی

و – کارشناسی ارشد ناپیوسته، چهار نیمسال تحصیلی

ز- دکتری PH.D و تخصص پزشکی، هشت نیمسال تحصیلی

ح – فوق تخصص، پنج نیمسال تحصیلی

تبصره ۱- برای رشته های فنی و مهندسی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال اضافه می شود.

تبصره ۲- برای تمدید واحد پایان نامه یا رساله در مقاطع تحصیلات تکمیلی یک نیمسال اضافه می شود.

تبصره ۳- مشمولین این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی فقط می توانند یک بار از این تسهیلات استفاده نمایند.

تبصره ۴- پرداخت شهریه واحدهای اخذ شده تابستان بلامانع است.

ماده ۳- دانشگاه¬ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین نامه در هر نیمسال تحصیلی هستند. دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاه ها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نماید.

ماده ۴- هزینه های تحصیلی دانشجویان مشمول هر یک از دستگاه های اجرایی از محل اعتبار ردیف های زیر تأمین و پرداخت می گردد:

الف- بنیاد شهید و امور ایثارگران، ردیف هزینه ای (۱-۱۳۱۶۰۰)

ب- سازمان بهزیستی کشور: ردیف هزینه ای (۱-۱۳۱۵۰۰)

ج- کمیته امداد امام خمینی (ره): ردیف هزینه‏ ای (۱-۱۲۹۶۰۰)

د- سازمان اوقاف و امور خیریه: ردیف هزینه ای (۱-۱۰۹۵۰۰)

تبصره – هزینه شهریه دانشجویی همسران شهدا، همسران جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسران آزادگان از محل منابع بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداخت می‏ گردد.

ماده ۵- چنانچه ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، براساس تعداد نیمسال های تحصیلی مشروطی و وضعیت آموزشی، پرداخت شهریه مندرج در این ماده به احتساب کسر درصدهای زیر صورت می پذیرد و دانشجوی مشروطی مابه التفاوت را پرداخت می کند:

الف – در نخستین نیمسال تحصیلی مشروطی شصت درصد از سقف شهریه پرداخت می شود.

ب- در دومین نیمسال تحصیلی مشروطی چهل درصد از سقف شهریه پرداخت می شود.

ج- دانشجویانی که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متناوب و بیشتر داشته باشند، حایز دریافت تسهیلات شهریه نخواهند شد.

تبصره – در صورتی که دانشجو بر اساس آیین‏ نامه آموزشی از مشروطی خارج گردد، صددرصد شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.

ماده ۶- شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای بین¬الملل داخل یا خارج دانشگاه های دولتی و یا غیردولتی، معادل شهریه همان رشته¬ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می گردد. مابقی شهریه تا تعرفه های مصوب دانشگاه های ذی ربط توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‏ گردد.

ماده ۷ – دستگاه های اجرایی موظفند مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول در هر نیمسال تحصیلی به همراه نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه، محل تحصیل، استان و شهرستان محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد ایثارگری، کد مددجویی (مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و کد حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری را در پایان هر نیمسال تحصیلی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.

ماده ۸- دانشجویان مشمول فقط از مزایای یکی از مشمولین بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه برای هر مقطع تحصیلی، برخوردار و مبلغ شهریه توسط یکی از دستگاه های اجرایی پرداخت می گردد.

ماده ۹ – مفاد این آیین نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی نمی شود.

ماده ۱۰- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه در هر یک از دستگاه های اجرایی، بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ کرده است.