iaeo.ir

سامانه خدمات الکترونیک سازمان

دستورالعمل پشتیبانی و حمایت از شرکتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی اصلاح و بزودی ابلاغ می شود

تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۳۹۴

دستورالعمل پشتیبانی و حمایت از شرکتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی براساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بمنظور بازمهندسی و اصلاح ساختار شرکتهای خدمات فنی مهندسی بروز رسانی و توسط وزیر جهادکشاورزی بزودی ابلاغ خواهد شد.
اسداله ابراهیمی، مدیر دفتر شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی سازمان با اعلام این خبر گفت: این دستورالعمل با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصلاح شده است. استقرار شرکتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی در طی هفت سال گذشته با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده و بر مبنای تجارب و عملکرد شرکتها و نقاط قوت و ضعفی که در کارسپاری به شرکتها، حمایت و تجهیز شرکتها داشتیم اصلاح این دستورالعمل را پیگیری نمودیم.
ابراهیمی با بیان اینکه با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تکلیف قانونی برعهده سازمان برای ساماندهی، تجهیز و استقرار شرکتها گذارده شد، اظهار داشت: دستوالعمل پیشین حمایت از شرکتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی بر مبنای تفاهم میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی تهیه و ابلاغ شد.
وی با اشاره به استخدام ناظرین تصریح کرد: با اجرایی شدن استخدام ناظرین در برخی استانها با توجه به اینکه بدنه کارشناسی شرکتها از ناظرین شکل گرفته بود با رفتن این افراد شرکتها دچار برخی مشکلات شدند.
مدیر دفتر شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی سازمان هدف از بازبینی در این دستورالعمل را بازمهندسی شرکتها، اصلاح ساختار شرکتها، صدور مجوز قانونی برای فعالیت شرکتها و مشخص نمودن وظایف وزارت جهادکشاورزی و نظام مهندسی در تجهیز و حمایت از شرکتها عنوان کرد.
ابراهیمی از ابلاغ طرح اصلاح ساختار شرکتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی بهمراه دستورالعمل خبر داد و گفت: براساس این طرح قرار است ترکیب نیروی انسانی شرکتهای خدمات فنی مهندسی بازنگری شود و ساماندهی جدیدی را شاهد باشیم.
وی به مجوز و پروانه فعالیت شرکتهای خدمات فنی مهندسی اشاره کرد و افزود: در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است که سازمان مکلف است بر مبنای سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهادکشاورزی و ظرفیت و نیاز هر منطقه، تعداد شرکتهای فنی مهندسی در هر منطقه را مشخص کند و مجوز فعالیت برای آنها صادر نماید.
مدیر دفتر شبکه خدمات فنی مهندسی کشاورزی سازمان به موارد مندرج در دستورالعمل اشاره کرد و گفت: براساس بندهای قانونی این دستوالعمل تلاش خواهیم کرد ردیف اعتباری برای تجهیز شرکتها بگیریم. ایجاد صندوق حمایت از شبکه خدمات فنی مهندسی ذیل صندوق سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز در این دستورالعمل مورد تاکید است. شورای راهبری با حضور وزیر جهادکشاورزی و معاونین در این دستوالعمل پیش بینی شده است.