شورای مرکزی دوره چهارم | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
شورای مرکزی دوره چهارم

احمد کبیری_resize

احمد کبیری

رییس شورا و نماینده وزارت جهادکشاورزی

a.ahmadkabiri@gmail.com


خوزستان- فتح اله ابوعلی_resize

فتح اله ابوعلی

نائب رییس

F.aboali@gmail.com


مجید غلامی سلطان مرادی گیلان_resize

مجید غلامی سلطانمرادی

خزانه دار

Gholami_sol@yahoo.com


 

آذربایجان شرقی- اکبر فتحی _resize

اکبر فتحی

دبیر

Akbarfathi88@yahoo.com


مرتضی فرید_resize

مرتضی فرید

عضو شورای مرکزی و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست

Mfarid900@yahoo.com


عل آهون منش_resize

علی آهون منش

عضو شورای مرکزی و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

aliahoon@yahoo.com


موحدیان عطار نماینده وزیر_resize

محسن موحدیان عطار

عضو شورای مرکزی و نماینده وزارت جهادکشاورزی

m.movahdian.a@gmail.com


جواد میبدی نماینده وزارت نیرو_resize

جواد میبدی

عضو شورای مرکزی و نماینده وزارت نیرو

jmeybodi@yahoo.com


کهگیلویه و بویراحمد- علی بخش شجاعی نژاد_resize

علی بخش شجاعی نژاد

عضو شورای مرکزی

Shoja80dena@yahoo.com


امین صادقی_resize

امین صادقی

عضو شورای مرکزی

a.sadeghi@uok.ac.ir


حسن صالحی_resize

حسن صالحی

عضو شورای مرکزی

hsalehi_ir@yahoo.com


محمدجواد صالحی نژاد_resize

محمدجواد صالحی نژاد

عضو شورای مرکزی

m.j.salehi39@gmail.com


صفر معروفی همدان_resize

صفر معروفی

عضو شورای مرکزی

smarofi@yahoo.com


مرکزی- محمد نعیمی _resize

محمد نعیمی

عضو شورای مرکزی

Mn2385arak@yahoo.com


سیدهامان هاشمی گلستان_resize

سیدهامان هاشمی

عضو شورای مرکزی

Hashemi_aeg@yahoo.com