ارتباط بار ئیس سازمان
ارتباط بار ئیس سازمان
ارتباط با اعضای شورای استانی
ارتباط با اعضای شورای استانی

No Banner to display


اعضا شاغل در پست های دولتی که دارای رتبه وپروانه اشتغال می باشند تحت حمایت قانونی سازمان قرار دارند.

تاریخ : 25 ژانویه 2015

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان اردبیل،ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور طی نامه ای اعلام نمود ارجاع کار به کلیه کارشناسانی که در پست های دولتی هستند وعضو سازمان بوده ودارای رتبه وپروانه اشتغال می باشند تحت حمایت قانونی سازمان قرار دارند لذا در ارجاع کارها […]