ارتباط بار ئیس سازمان
ارتباط بار ئیس سازمان
ارتباط با اعضای شورای استانی
ارتباط با اعضای شورای استانی

No Banner to display


picture-001

دعوت از متقاضیان( حقیقی و حقوقی) سرمایه گذاری در مجتمع ها و شهرک های گلخانه ای

تاریخ : 21 دسامبر 2016

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل شرکت شهرک های کشاورزی فراخوان شماره 3-95 را در روزنامه های اطلاعات ودنیای اقتصاد روز یکشنبه مورخ 95/9/28 و سایت شرکت مذکور در خصوص واگذرای مجتمع ها و شرکت های کشاورزی گلخانه ای در سطح ملی و منطقه ای درج نموده ، […]