ارتباط بار ئیس سازمان
ارتباط بار ئیس سازمان
ارتباط با اعضای شورای استانی
ارتباط با اعضای شورای استانی

No Banner to display

صدور گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوره و پیمانکاری برای22 نفر از اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان در آذر ماه سال 1395

تاریخ : 8 ژانویه 2017

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ،مهندس حیدر ارمغان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اعلام کرد
در اجرای آئین نامه نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب مورخ 1391/7/30 هیئت محترم وزیران 22 نفر از اشخاص حقیقی به شرح ذیل موفق به کسب گواهی تشخیص صلاحیت مشاوره ای و پیمانکاری از کمیته رتبه بندی این سازمان در آذرماه 1395 شده اند.

ردیف نام و نام خانوادگی /نوع رتبه /رتبه یا طبقه/گرایش ها
1 آیدین خاوندی پیمانکاری 5 محیط زیست
2 سیما شاهی پیمانکاری 5 باغبانی
3 افشین یاری نژاد پیمانکاری 5 زراعی
4 حسام فاطمی مشاوره ای 3 علوم دامی
5 شهرام رمضانی پیمانکاری 5 گیاه پزشکی
6 حمیده روشنی پیمانکاری 5 مرتع ،آبخیزداری وبیابان زدایی
7 صغری عیوضی وند مشاوره ای 2 علوم دامی
8 محمد ایمانی مشاوره ای 3 گل و گیاهان زینتی
9 اکبر امیری مشاوره ای 3 علوم کشاورزی
10 مهناز علیزاده مشاوره ای 3 اقتصاد کشاورزی
11 اسما کمالی پیمانکاری 5 گیاه پزشکی
12 زینب تقی زاده پیمانکاری 5 دام وطیور .
13 شاپور خوش روزی مشاوره ای 3 زراعت و اصلاح نباتات
14 سعید مرزبان مشاوره ای 3 بیماری شناسی گیاهی
15 آرزو بیدار پیمانکاری 5 گیاهپزشکی
16 رضوان حاجی پور پیمانکاری 5 دام وطیور
17 زیبا موسی زاده پیمانکاری 5 گیاه پزشکی
18 زینب تعدادی پیمانکاری 5 زراعی
19 موسی هلالی پیمانکاری 5 آب،تاسیسات آبی،آبیاری وزهکشی
20 مریم عباسی پیمانکاری 5 دام وطیور
21 عادل میرزایی پیمانکاری 5 زراعی
22 بابک کلاهی پیمانکاری 5 محیط زیست