ارتباط بار ئیس سازمان
ارتباط بار ئیس سازمان
ارتباط با اعضای شورای استانی
ارتباط با اعضای شورای استانی

No Banner to display


کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : 28 نوامبر 2006

کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی   -فصل اول – كلیات  ماده 1- تعاریفالف – نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از : مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشكل های مهندسی، حرفه ای، صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به […]


وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران وظایف

تاریخ : 28 نوامبر 2006

وظایف سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران وظایف    اولین دوره فعالیت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 با تشكیل اولین شوراهای استانی،  شواری مرکزی و حكم رییس جمهور به اولین رییس سازمان آغاز شد. در تیر 1385 با شروع به کار شوراهای استانی، […]


وظایف سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران وظایف

تاریخ : 28 نوامبر 2006

وظایف سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران وظایف    اولین دوره فعالیت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در سال 1381 با تشكیل اولین شوراهای استانی،  شواری مرکزی و حكم رییس جمهور به اولین رییس سازمان آغاز شد. در تیر 1385 با شروع به کار شوراهای استانی، […]


اهداف,چالشها و مشکلات و راهکـارهـای اجـرائـی سازمان

تاریخ : 28 نوامبر 2006

 اهداف,چالشها و مشکلات و راهكـارهـای اجـرائـی سازمان   برنامه چهار ساله اول سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور ( 85-82) اهداف سازمان  :1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در كلیه امور كشاورزی3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش ، گسترش فنـآوری […]


اهداف,چالشها و مشکلات و راهكـارهـای اجـرائـی سازمان

تاریخ : 28 نوامبر 2006

 اهداف,چالشها و مشکلات و راهكـارهـای اجـرائـی سازمان   برنامه چهار ساله اول سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور ( 85-82) اهداف سازمان  :1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه ای در كلیه امور كشاورزی3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش ، گسترش فنـآوری […]


مدارک مورد نیاز برای عضویت

تاریخ : 14 نوامبر 2006

مدارك لازم جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل     چهار قطعه عكس4×3     تصویر شناسنامه     تصویر مدرك تحصیلی     تكمیل فرم كامپیوتری     پوشه     واریز مبلغ ذیل به شماره حساب 201433606 سازمان نظام مهندسی كشاورزی نزد بانك كشاورزی کلیه شعبات استان  –    110000 ریال حق عضویت برای مدرك […]


فرم درخواست عضویت در صندوق تعاون و رفاه شعبه استان اردبیل

تاریخ : 14 نوامبر 2006

فرم تقاضای عضویت در صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور      اینجانب                               فرزند                   عضو حقیقی شماره                          سازمان نظام مهندسی                                                   كشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل با تسلیم مدارك زیر تقاضای عضویت در صندوق تعاون و رفاه سازمان     نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور را دارم . 1- اصل […]


فرم درخواست پروانه اشتغال اعضای حقیقی

تاریخ : 14 نوامبر 2006

بسمه تعالی فرم درخواست صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی ………………………  نام پدر………  شماره شناسنامه  ………  محل صدور ……… تاریخ تولد ………  سال اخذ آخرین مدرك تحصیلی………   رشته تحصیلی……… ……… دانشگاه محل تحصیل……… دانشكده محل تحصیل ………   آخرین مدرك تحصیلی لیسانس        فوق لیسانس       دكتری        شماره نظام مهندسی كشاورزی ………………  كارت احراز صلاحیت […]


فرم عضویت اشخاص حقیقی در سازمان

تاریخ : 13 نوامبر 2006

 فرم اطلاعات كامپیوتری اعضاء (اشخاص حقیقی) _ سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان   شماره پرونده: شماره نظام مهندسی: تاریخ عضویت:        محل الصاق عكس مشخصات فردی:   نام: نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: شماره شناسنامه: صادره: جنسیت : مردð  زن ð وضعیت تأهل: مجرد ð  متأهل ð تعداد افراد تحت […]