تفاهم نامه با دستگاههای اجرائی استان

تاریخ : ۷ آبان ۱۳۹۴

تفاهم نامه همکاریهای مشترک فیمابین اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی ودانشگاه ارومیه(دانشکده کشاورزی)،‌صندوق مهرامام رضا(ع) و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان غربی       تفاهم نامه همکاریهای مشترک فیمابین دانشکده شهیدقاضی طباطبائی وسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان غربی     تفاهم نامه همکاریهای مشترک فیمابین مجتمع آموزشی […]