قابل توجه شرکتهای خدمات مشاوره ای ، فنی ، مهندسی کشاورزی

تاریخ : ۲۰ مهر ۱۳۸۷

مدیر عامل محترم شرکت خدمات مشاوره ای ، فنی ،  مهندسی کشاورزی . . . . . . . . . . . . . باسلام           احتراما به پیوست یک برگ تصویر تفاهم نامه صندوق تعاون و رفاه و شرکت ایران خودرو ا رسال میگردد.خواهشمند است در صورت تمایل و وجود متقاضی نسبت به […]


قابل توجه شرکتهای خدمات مشاوره ای ، فنی ، مهندسی کشاورزی

تاریخ : ۲۰ مهر ۱۳۸۷

مدیر عامل محترم شرکت خدمات مشاوره ای ، فنی ،  مهندسی کشاورزی . . . . . . . . . . . . . باسلام           احتراما به پیوست یک برگ تصویر تفاهم نامه صندوق تعاون و رفاه و شرکت ایران خودرو ا رسال میگردد.خواهشمند است در صورت تمایل و وجود متقاضی نسبت به […]


شرکتهای عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۱۱ تیر ۱۳۸۷

جهت در یافت فایل شرکتهای عضو سازمان نظام نظام مهندسی استان آذربایجان غربی بر روی گزینه زبر کلیک کنید . جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمائید


شرکتهای عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۱۱ تیر ۱۳۸۷

جهت در یافت فایل شرکتهای عضو سازمان نظام نظام مهندسی استان آذربایجان غربی بر روی گزینه زبر کلیک کنید . جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمائید