قابل توجه متقاضیان رتبه بندی جهت شرکت در آزمون مسئولین فنی واحدهای تولیدی

تاریخ : ۲۸ دی ۱۳۹۵

احتراماً به استحضار می رساند در راستای حمایت از اعضاء سازمان که متقاضی شرکت در اولین آزمون مسئولین فنی واحدهای گلخانه،قارچ خوراکی و دامپروری میباشند و جهت اخذ رتبه مشاوره با مشکلات مربوط به سابقه کار مواجه میباشند ، نظام مهندسی استان تصمیماتی به شرح ذیل جهت کمک به متقاضیان برای اخذ حداقل رتبه(رتبه ۳) […]


فرخوان دعوت به همکاری برای ارزیابی اجتماعی اقتصادی پروژه کشاورزی پایدار

تاریخ : ۲۶ دی ۱۳۹۵

به اطلاع اعضاء محترم می رساند طرح حفاظت از تالاب های ایران درنظر دارد طزح ارزیابی اجتماعی- اقتصادی فرایند الگوسازی مشارکت جامعه محلی دراستقرار کشاورزی پایدار دراستانهای آذربایجان غربی و شرقی درسطح ۲۵ روستا به مدت ۶۰ روز کاری، میدانی و دفتری ازتاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۵ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۶ اجرانماید، داوطلبان برای همکاری ، […]


جهت اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون مسئولین فنی واحدهای گلخانه و دام

تاریخ : ۲۳ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده اطلاعیه اینجاراکلیک نمایید.


Vitis vinifera

برنامه آموزشی دوره تخصصی ناظرین فنی انگور

تاریخ : ۲۰ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده برنامه آموزشی اینجا راکلیک نمایید.


ffff

برگزاری آخرین دوره آموزشی تخصصی گیاهپزشکی در ارومیه

تاریخ : ۱۹ دی ۱۳۹۵

ازاعضاء محترم که در دوره مزبور شرکت نموده اند دعوت می شود طبق برنامه درمحل سازمان درکلاس حضور بهم رسانند روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان برای مشاهده برنامه آموزشی اینجا راکلیک نمایید.


masol-fani

فراخوان ثبت نام آزمون مسؤولین فنی واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی و دامپروری

تاریخ : ۱۵ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده فراخوان اینجاراکلیک نمایید.


img10101136

نتایج آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی اعلام شد

تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده نتایج آزمون اینجا را کلیک نمایید.


ششمین شماره از خبرنامه الکترونیکی معاونت آموزش و فناوری سازمان مرکزی منتشرشد

تاریخ : ۱۱ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده خبرنامه اینجا را کلیک نمایید.


تغییرساعت آزمون مسئولین فنی متقاضیان فروشندگی سموم کشاورزی

تاریخ : ۹ دی ۱۳۹۵

به لحاظ تقارن ساعت قبلی آزمون بابرگزاری دوره گیاهپزشکی ، آزمون یک ساعت دیرتر یعنی راس ساعت ۱۲ برگزارخواهد شد. روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان