تعرفه

تعرفه خدمات فنی مهندسی کشاورزی بخش غیردولتی در سال ۹۵ اعلام شد

تاریخ : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

در راستای اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تعرفه های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۵ اعلام شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، این تعرفه ها در ۹ زیر بخش آموزش، ترویج و تحقیقات کشاورزی، […]