بروشور و پوسترهای انتشاراتی درراستای پروژه احیاء دریاچه ارومیه و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی توسط نظام مهندسی

تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

(آب اساس زندگی من و تو) (کشاورزی حفاظتی) (آبیاری آرایش کشت دو ردیف روی پشته) (نقش آتریپلکس های بومی دراصلاح خاکهای اطراف دریاچه) (برنامه ریزی آبیاری محصولات زراعی و باغی) (تغذیه بهینه انگور)


فرم ها و دستورالعمل نحوه اجرای پروژه آگاهسازی، آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی در شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

تاریخ : ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

جهت مشاهده دستورالعمل پروژه دریاچه اینجا را کلیک نمایید جهت مشاهده فرم پرداخت اینجا را کلیک نمایید. جهت مشاهده فرم شماره ۱ اینجا را کلیک نمایید. جهت مشاهده فرم شماره ۲ اینجا را کلیک نمایید. جهت مشاهده فرم شماره ۳اینجا را کلیک نمایید. جهت مشاهده فرم شماره۴ اینجا را کلیک نمایید. جهت مشاهده فرم شماره […]

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >