ارتباط مستقیم با ریاست سازمان

تاریخ : ۲۰ آبان ۱۳۹۳

از کلیه اعضای حقیقی و حقوقی محترم سازمان دعوت میگردد جهت تبادل افکار و ارائه دیدگاهها و اعلام نظر ،انتقاد و پیشنهاد در خصوص اهداف و سیاستهای کلی و جزئی سازمان و ارتباط مستقیم با ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مطالب خود را به ایمیل azgharbi@iaeo.org ارسال فرمایند.