هشتمین صورتجلسه کمیته رتبه بندی مشاوره نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۶ آبان ۱۳۹۴

هشتمین نشست کمیته ، راس ساعت ۸:۳۰صبح ، مورخ ۹۴/۸/۰۶ درمحل دفتر ریاست سازمان تشکیل گردید. موارد ذیل مورد بررسی و عضویت قرارگرفت. (ضمنا، گواهی های مربوطه متعاقبا صادر خواهد شد .) برای مشاهده صورتجلسه کمیته اینجا کلیک نمایید. گالری تصاویر:    


اعضای حقیقی رتبه دار سازمان به تفکیک رشته مورد درخواست

تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

رشته ابیاری به ترتیب حروف القبا رشته اقتصاد کشاورزی به ترتیب حروف القبا رشته باغبانی به ترتیب حروف القبا رشته ترویج و آموزش به ترتیب حروف القبا رشته جنگلداری به ترتیب حروف القبا رشته خاکشناسی به ترتیب حروف القبا رشته دامپروری به ترتیب حروف الفبا رشته زراعت و اصلاح نباتات به ترتیب حروف القبا رشته […]


اعضای رتبه دار حقوقی به تفکیک گرایش مورد درخواست

تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

رشته آبیاری به ترتیب حروف الفبا رشته امور زیر بنائی و مکانیزاسیون به ترتیب حروف الفبا رشته ترویج و آموزش بر ترتیب حروف الفبا رشته جنگل و مرتع به ترتیب حروف الفبا رشته دامپروری به ترتیب حروف الفبا رشته زراعت و باغبانی به ترتیب حروف الفبا رشته منابع طبیعی و محیط زیست به ترتیب حروف […]