برنامه آموزشی دوره تخصصی گیاهپزشکی درمهاباد

تاریخ : ۵ دی ۱۳۹۵

برنامه درسی و زمانی برگزاری دوره تخصصی گیاهپزشکی و تغذیه گیاهی درشهرستان مهاباد اعلام گردید . روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان برای مشاهده برنامه آموزشی اینجا راکلیک نمایید.