بیستمین جلسه کمیته رتبه بندی مشاوره و پیمانکاری

تاریخ : ۲۳ دی ۱۳۹۵

بیستمین جلسه کمیته رتبه بندی مشاوره و پیمانکاری استان در روز پنج شنبه مورخه ۲۳ دی ماه ، در محل اتاق جلسات سازمان تشکیل یافت و اعضاء حقیقی و حقوقی حائز شرایط موفق به اخذ رتبه گردیدند. متقاضیان جهت اطلاع از رتبه خود می توانند با خانم مهندس زینالی تماس حاصل فرمایند. گالری تصاویر:


جهت اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون مسئولین فنی واحدهای گلخانه و دام

تاریخ : ۲۳ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده اطلاعیه اینجاراکلیک نمایید.