فراخوان ثبت نام در دورهای آموزشی سال ۱۳۹۴ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آ.غ

تاریخ : ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

به منظور ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای و بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضاء و در راستای نیاز بازار کار و اشتغال ،برنامه نیاز سنجی آموزشی سال ۱۳۹۴ برای رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست که در ۸ صفحه جدول تنظیم گردیده که جهت مشاهده اعضای محترم در سایت سازمان استان قرارداده شده است لذا خواهشمند است تمام اعضای محترم (عضو حقیقی و حقوقی، شاغل و جویای کار و…) دعوت مینماید در راستای به روز نمودن دانش و مهارت های حرفه ای دوره های آموزشی مورد نیاز خود رو طبق فرم ذیل تکمیل و ثبت نام نموده و فرم مذکور را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۴ به شعب ،نمایندگی و رابطین نظام مهندسی شهرستان مربوطه تحویل نمائید.ضمنا در صورت ثبت نام در حد ظرفیت در هر شهرستان ۲۰ نفر دوره مذکور در همان شهرستان اجرا خواهد شد.

فرم ثبت نام دوره های آموزشی سال ۹۴

لیست دوره های آبیاری

لیست دوره های باغبانی

لیست دوره های دامپروری

لیست دوره های گیاهپزشکی

لیست دوره های منابع طبیعی

لیست دوره های عمومی

لیست دوره های شیلات

لیست دوره های زراعت