برگزاری آخرین دوره آموزشی تخصصی گیاهپزشکی در ارومیه

تاریخ : ۱۹ دی ۱۳۹۵

ازاعضاء محترم که در دوره مزبور شرکت نموده اند دعوت می شود طبق برنامه درمحل سازمان درکلاس حضور بهم رسانند روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان برای مشاهده برنامه آموزشی اینجا راکلیک نمایید.


برنامه آموزشی دوره تخصصی نهالستان

تاریخ : ۱۹ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده برنامه آموزشی اینجا راکلیک نمایید.


عرضه سموم از طریق شرکت های دارای پروانه معتبر

تاریخ : ۱۸ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده اطلاعیه مربوطه اینجار را کلیک نمایید.


masol-fani

فراخوان ثبت نام آزمون مسؤولین فنی واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی و دامپروری

تاریخ : ۱۵ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده فراخوان اینجاراکلیک نمایید.


دومین جلسه کمیته سازماندهی مسئولین فنی واحدهای گلخانه ها و قارچ تشکیل شد

تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۵

دراین جلسه مقررگردید براساس دستورالعمل ابلاغی کارشناسان فنی موجود واحدهای گلخانه و قارچ فعال دراولویت اول تشکیل پرونده داده و براساس استعلام از دفترمرکزی نسبت به مراحل آزمون و رتبه بندی اقدام شود. درخصوص واحدهای فعال که کارشناس ندارند و واحدهای جدید که به مرحله بهره برداری میرسند ازکارشناسان رتبه دار بعد از مراحل آزمون […]


img10101136

نتایج آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی اعلام شد

تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده نتایج آزمون اینجا را کلیک نمایید.


سوالات و پاسخنامه آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی اعلام شد

تاریخ : ۱۲ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده سوالات آزمون، اینجا را کلیک نمایید.